Translations by Ilkka Tuohela

Ilkka Tuohela has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 358 results
3.
Nautilus
2005-11-09
Nautilus
13.
Always use the location entry, instead of the pathbar
2005-11-09
Käytä aina sijaintia polkupalkin sijasta
14.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2005-11-09
Jos tosi, Nautiluksen selausikkunat käyttävät aina tekstimuotoista syötekenttä sijainnin näyttämiseen polkupalkin sijasta.
24.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
2007-08-15
Jos tosi, Nautilus kysyy varmistusta kun siirrät tiedostoja roskakoriin tai tyhjennät roskakorin.
25.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Milloin kansion sisältämien kohteiden määrä näkyy
27.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Tiedostojen käynnistämiseen tai avaamiseen käytettävä napsautustapa
29.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Mitä tehdä suoritettavilla tekstitiedostoilla kun ne aktivoidaan
43.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Suurin koko kuville, joista tehdään pienoiskuvia
45.
Default sort order
2005-11-09
Oletusarvoinen järjestys
47.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Käänteinen järjestys uusissa ikkunoissa
49.
Default folder viewer
2005-11-09
Oletusarvoinen kansion näkymä
51.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Näkyvätkö piilotiedostot
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Luettelo mahdollisista kuvakkeiden teksteistä
67.
Default icon zoom level
2005-11-09
Oletusarvoinen kuvakkeiden mittakaava
68.
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Kuvakenäkymän oletusarvoinen mittakaava.
69.
Default Thumbnail Icon Size
2007-08-15
Pienoiskuvien oletuskoko
71.
Text Ellipsis Limit
2008-09-30
Tekstin typistysraja
2008-09-04
73.
Default list zoom level
2005-11-09
Oletusarvoinen luettelon mittakaava
74.
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Luettelonäkymän oletusarvoinen mittakaava.
75.
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Oletusarvoinen luettelo luettelonäkymässä näkyvistä sarakkeista
76.
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Oletusarvoinen luettelo luettelonäkymässä näkyvistä sarakkeista.
77.
Default column order in the list view
2005-11-09
Luettelonäkymän oletusarvoinen sarakejärjestys
78.
Default column order in the list view.
2005-11-09
Luettelonäkymän oletusarvoinen sarakejärjestys.
82.
Desktop font
2005-11-09
Työpöydän kirjasin
83.
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Työpöydän kuvakkeiden kirjasimen kirjasinkuvaus.
84.
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Koti-kuvake näkyy työpöydällä
85.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
Jos tosi, kotikansion kuvake näkyy työpöydällä.
86.
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Roskakori näkyy työpöydällä
88.
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Näytä liitetyt taltiot työpöydällä
2005-11-09
Näytä liitetyt taltiot työpöydällä
2005-11-09
Näytä liitetyt taltiot työpöydällä
2005-11-09
Näytä liitetyt taltiot työpöydällä
89.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Jos tosi, liitettyjen taltioiden kuvakkeet näkyvät työpöydällä.
2005-11-09
Jos tosi, liitettyjen taltioiden kuvakkeet näkyvät työpöydällä.
2005-11-09
Jos tosi, liitettyjen taltioiden kuvakkeet näkyvät työpöydällä.
2005-11-09
Jos tosi, liitettyjen taltioiden kuvakkeet näkyvät työpöydällä.
90.
Network Servers icon visible on the desktop
2006-03-09
Näytä Verkkopalvelimien kuvake työpöydällä
91.
If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be put on the desktop.
2006-03-09
Jos tosi, näytetään työpöydällä kuvake, joka avattaessa näyttää verkkopalvelimet-näkymän.
93.
Desktop home icon name
2005-11-09
Koti-työpöytäkuvakkeen nimi
94.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Tämän nimen voi asettaa, jos haluaa vaihtaa työpöydän koti-kuvakkeen nimeksi jotakin muuta.
99.
Network servers icon name
2007-08-15
Verkkopalvelimien kuvakkeen nimi
100.
This name can be set if you want a custom name for the network servers icon on the desktop.
2007-08-15
Tämän nimen voi asettaa, jos haluat vaihtaa työpöydän verkkopalvelimien kuvakkeen nimeksi jotakin muuta.
101.
An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on the number of displayed lines.
2008-09-30
Kokonaisluku, joka määrittää kuinka liian pitkien tiedostonimien osat typistetään työpöydällä. Jos numero on suurempi kuin 0, tiedostonimiä ei esitetä useammalla kuin arvon määrällä rivejä. Jos arvo on 0 tai pienempi, ei tiedostonimen rivimäärä ole rajoitettu.
2008-09-04
108.
Width of the side pane
2005-11-09
Sivupaneelin leveys
109.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Uusien ikkunoiden sivupaneelin oletusarvoinen leveys.
110.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Näytä sijaintipalkki uusissa ikkunoissa
111.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Jos tosi, sijaintipalkki näkyy uusissa ikkunoissa.
112.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Näytä sivupaneeli uusissa ikkunoissa