Translations by emp

emp has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
19.
Whether to show a context menu item to delete permanently
2019-04-07
Näytetäänkö kontekstivalikossa kohta, jolla poistetaan tiedosto pysyvästi
20.
If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu item to bypass the Trash.
2019-04-07
Jos asetettu päälle, niin Nautilus näyttää Poista pysyvästi -kontekstivalikkokohdan, jolla ohitetaan roskakori poistettaessa.
21.
Whether to show context menu items to create links from copied or selected files
2019-04-07
Näytetäänkö kontekstivalikossa kohta, jolla voidaan luoda linkkejä kopioiduista tai valituista tiedostoista
22.
If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links from the copied or selected files.
2019-04-07
Jos asetettu päälle, niin Nautilus näyttää kontekstivalikkokohdan, jolla voidaan luoda linkkejä kopioiduista tai valituista tiedostoista.
72.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form “Zoom Level:Integer”. For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form “Integer” without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 — always display overlong file names; 3 — shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 — shorten file names if they exceed five lines for zoom level “smallest”. Shorten file names if they exceed four lines for zoom level “smaller”. Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, large.
2019-04-07
Merkkijono, joka määrittelee kuinka ylipitkien tiedostonimien osat tulisi korvata kolmella pisteellä, riippuen tarkennuksen tasosta. Jokainen listan alkio on muotoa "Tarkennuksen taso:Kokonaisluku". Jokaista määriteltyä tarkennuksen tasoa kohti, jos annettu kokonaisluku on suurempi kuin 0, tiedostonimi ei tule ylittämään annettua lukumäärää rivejä. Jos luku on 0 tai vähemmän, kyseisessä tarkennustasossa ei ole rajoitusta. Myös pelkkä "Kokonaisluku" ilman tarkennuksen tasoa sallitaan, se määrittelee maksimirivimäärän kaikille muille tarkennustasoille. Esimerkkejä: 0 — aina näytä ylipitkät tiedostonimet; 3 — lyhennä tiedostonimet, jos ne ovat pitempiä kuin kolme riviä; pienin:5,pienempi:4,0 — lyhennä tiedostonimiä, jos ne ovat pitempiä kuin viisi riviä tarkennustasolle "pienin". Lyhennä tiedostonimiä jos ne ovat pitempiä kuin neljä riviä tarkennustasolle "pienempi". Älä lyhennä tiedostonimiä pienemmille tarkennustasoille. Saatavilla olevat tarkennustasot: pieni, oletus ja suuri.