Translations by Ari Ervasti

Ari Ervasti has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
17.
Filter the search dates using either last used or last modified
2019-04-04
Suodata hakupäivät käyttämällä viimeksi käytettyä tai viimeksi muokattua
18.
Filter the search dates using either last used or last modified.
2019-04-04
Suodata hakupäivät käyttämällä viimeksi käytettyä tai viimeksi muokattua.
23.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash
2019-04-04
Pyydetäänkö vahvistusta poistettaessa tiedostoja tai tyhjentäessä roskakoria
26.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to “always” then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. If set to “never” then never bother to compute item counts.
2019-04-04
Nopeuden tasapaino, kun näytetään kansiossa olevien kohteiden määrä. Jos asetuksena on "aina", näytä aina kohteiden määrä, vaikka kansio on etäpalvelimessa. Jos asetus on “vain paikallinen”, näytetään vain paikallisten tiedostojärjestelmien lukumäärät. Jos asetuksena on "ei koskaan", älä koskaan vaivaudu laskemaan kohteita.
30.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, “ask” to ask what to do via a dialog, and “display” to display them as text files.
2019-07-03
Mitä tehdä suoritettavien tekstitiedostojen kanssa, kun ne aktivoidaan (yksittäinen tai tuplanapsautus). Mahdolliset arvot ovat "käynnistys", joka käynnistää ne ohjelmina, "kysy" kysyy, dialogin kautta mitä tehdään ja "näyttö" näyttää ne tekstitiedostoina.
42.
Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to “local-only” then only show thumbnails for local file systems. If set to “never” then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type.
2019-04-04
Nopeuden tasapaino, kun haluat näyttää tiedoston pikkukuvana. Jos asetuksena on “aina”, niin aina pikkukuva, vaikka kansio on etäpalvelimessa. Jos asetus on “vain paikalliset”, näytä vain paikallisten tiedostojärjestelmien pikkukuvat. Jos asetus on "ei koskaan", älä koskaan häiritse pikkukuvia, käytä vain yleistä kuvaketta. Huolimatta siitä, mitä nimi voi ehdottaa, tämä koskee kaikkia esikatseltavia tiedostotyyppejä.