Translations by xapoh

xapoh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
8.
Do not show
2014-02-22
Nezobrazovať
9.
Hide automatically
2014-02-22
Automaticky skryť
19.
Enable:
2014-02-22
Povoliť:
20.
Disable:
2014-02-22
Zakázať:
46.
Show setup of the selected input method
2014-02-22
Zobraz nastavenia zvolených vstupných metód
78.
Saved version number
2014-02-22
Ulož číslo verzie
79.
The saved version number will be used to check the difference between the version of the previous installed ibus and one of the current ibus.
2014-02-22
Uložené číslo verzie bude použité na porovnanie rozdielov medzi predošlou verziou a jednou zo súčasných verzií ibus.
82.
Use xmodmap
2014-02-22
Použi xmodmap