Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
2.
Add Startup Program
2010-05-15
Додај почетни програм
3.
Edit Startup Program
2010-05-15
Уреди почетни програм
4.
The startup command cannot be empty
2011-09-26
Наредба почетног програма се мора унети
5.
The startup command is not valid
2010-05-15
Почетна наредба није исправна
9.
Startup Applications Preferences
2010-05-15
Поставке почетних програма
12.
Version of this application
2011-09-26
Приказује издање овог програма
13.
Could not display help document
2011-09-26
Не могу да прикажем документ помоћи
14.
Custom
2013-06-19
Произвољно
15.
This entry lets you select a saved session
2013-06-19
Ова ставка вам допушта да изаберете сачувану сесију
19.
GNOME dummy
2013-06-19
Гномов лажњак
20.
Startup Applications
2010-05-15
Почетни програми
21.
Choose what applications to start when you log in
2010-05-15
Изаберите који програми ће бити покренути када се пријавите на рачунар
23.
Custom Session
2013-06-19
Произвољна сесија
24.
Please select a custom session to run
2013-06-19
Изаберите произвољну сесију за покретање
25.
_New Session
2013-06-19
_Нова сесија
26.
_Remove Session
2013-06-19
_Уклони сесију
27.
Rena_me Session
2013-06-19
Преименуј _сесију
29.
Additional startup _programs:
2010-05-15
Додатни почетни _програми:
30.
_Automatically remember running applications when logging out
2011-09-26
_Сам запамти покренуте програме приликом одјављивања
2010-05-15
_Аутоматски запамти покренуте програме приликом одјављивања
32.
Browse…
2011-09-26
Разгледај…
33.
Comm_ent:
2011-09-26
_Коментар:
35.
_Name:
2012-07-29
_Назив:
2011-09-26
На_зив:
37.
This session logs you into Ubuntu
2011-07-09
Ова сесија вас пријављује у Убунту
43.
Oh no! Something has gone wrong.
2011-07-09
О, не! Нешто је пошло наопако!(*_*)
2011-07-06
О, не! Нешто је пошло наопако!
44.
A problem has occurred and the system can’t recover. Please contact a system administrator
2017-09-14
Дошло је до проблема и систем не може да се опорави. Обратите се администратору система
45.
A problem has occurred and the system can’t recover. All extensions have been disabled as a precaution.
2017-09-14
Дошло је до проблема и систем не може да се опорави. Сва проширења су искључена зарад предострожности.
46.
A problem has occurred and the system can’t recover. Please log out and try again.
2017-09-14
Дошло је до проблема и систем не може да се опорави. Одјавите се и покушајте опет.
47.
_Log Out
2012-07-29
_Одјави ме
48.
Enable debugging code
2012-07-29
Укључује код за исправљање грешака
2011-09-26
Омогућава код за уклањање грешака
2010-05-15
Омогући кôд за уклањање грешака
49.
Allow logout
2013-06-19
Дозвољава одјављивање
50.
Show extension warning
2013-06-19
Приказује упозорење проширења
52.
_Log out
2013-06-19
_Одјави ме
53.
Remembered Application
2011-09-26
Запамћени програм
2011-07-18
Упамћени програм
55.
Refusing new client connection because the session is currently being shut down
2012-06-19
Одбацујем везу са новим клијентом јер је у току гашење сесије
56.
Could not create ICE listening socket: %s
2011-09-26
Не могу да направим прикључак ИЦЕ ослушкивања: %s
2011-08-03
Не могу да направим ИЦЕ прикључак за ослушкивање: %s
2011-07-09
Не могу да направим ИЦЕ прикључак за слушање: %s
57.
Override standard autostart directories
2011-09-26
Заобилази уобичајене директоријуме самопокретања
2010-05-15
Заобиђи стандардне самопокретачке директоријуме
58.
AUTOSTART_DIR
2013-06-19
ДИРЕКТОРИЈУМ_САМОПОКРЕТАЊА
2011-09-26
ДИРЕКТОРИЈУМ САМОПОКРЕТАЊА
59.
Session to use
2011-09-26
Сесије које ће бити коришћене
60.
SESSION_NAME
2011-09-26
НАЗИВ_СЕСИЈЕ
61.
Do not load user-specified applications
2011-09-26
Не учитава програме које је задао корисник