Translations by Горан Ракић

Горан Ракић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
1.
Select Command
2009-01-09
Изаберите наредбу
2.
Add Startup Program
2009-07-30
Додај програм по учитавању
2008-01-15
Додај програм при учитавању
3.
Edit Startup Program
2009-07-30
Уреди програм по учитавању
5.
The startup command is not valid
2007-03-14
Наредба програма за покретање по пријави није исправна
6.
Enabled
2007-03-14
Укључен
7.
Icon
2009-01-09
Иконица
9.
Startup Applications Preferences
2009-07-30
Поставке програма за покретање по учитавању
10.
No name
2009-09-22
Без имена
13.
Could not display help document
2009-09-22
Не могу да прикажем документ за помоћ
17.
This session logs you into GNOME
2009-01-09
Ова сесија вас пријављује у Гном
20.
Startup Applications
2009-07-30
Програми по учитавању
21.
Choose what applications to start when you log in
2009-07-30
Изаберите програме за покретање по пријави на рачунар
28.
_Continue
2009-07-30
_Настави
29.
Additional startup _programs:
2009-07-30
Додатни програми по у_читавању:
33.
Comm_ent:
2009-01-09
При_медба:
35.
_Name:
2007-03-14
_Име:
47.
_Log Out
2009-01-09
_Одјави се
48.
Enable debugging code
2009-01-09
Омогући код за уклањање грешака
51.
Not responding
2009-01-09
Не даје одзив
55.
Refusing new client connection because the session is currently being shut down
2009-01-09
Одбацујем везу са новим клијентом јер је у току гашење сесије.
56.
Could not create ICE listening socket: %s
2009-07-30
Не могу да направим ICE сокет: %s
57.
Override standard autostart directories
2009-07-30
Заобиђи стандардне директоријуме са програмима по учитаваљу
61.
Do not load user-specified applications
2009-01-09
Не учитавај програме које је задао корисник
79.
Program called with conflicting options
2009-01-09
Програм је позван са несагласним могућностима