Translations by Xolani1990

Xolani1990 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
2.
Multimedia menu
2009-04-05
Uhlu lomxhumanisi ngobuningi
3.
Programming
2009-04-05
Ukuhlela
2009-03-29
Uhlehla
4.
Tools for software development
2009-04-08
Amathuluzi okukhulisa isoftware
5.
Education
2009-04-05
Imfundo
6.
Games
2009-04-08
Imidlalo
7.
Games and amusements
2009-04-05
Imidlalo futhi Ukulibazisa
8.
Graphics
2009-04-05
Imibonakaliso
9.
Graphics applications
2009-04-05
Isisebenziso oqhamile
10.
Internet
2009-04-05
i-Internet
12.
Office
2009-04-05
Ihhovisi
13.
Office Applications
2009-04-08
Izithobo zesikhungathi
14.
System Tools
2009-04-05
Amathuluzi ohlelo
18.
Accessories
2009-04-05
Abalekeleli
20.
Applications
2009-04-05
Isisebenziso
21.
Other
2009-04-05
Okunye
50.
Administration
2009-04-05
Ukuphatha
52.
Preferences
2009-04-05
Imenyulo
60.
Hardware
2009-04-05
Impahlalukhuni
62.
Personal
2009-04-05
Komuntu uqobo lwakhe
64.
System
2009-04-05
Uhlelo