Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 99 results
5.
Write Disk Images to Devices
2015-11-09
Упишите одразе диска на уређаје
8.
GNOME Disks
2015-11-09
Дискови
9.
Disk management utility for GNOME
2015-11-09
Гном алатка за управљање дисковима
10.
Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure disks and block devices.
2015-11-09
Дискови вам пружају лак начин за проверу, форматирање, партиционисање и подешавање дискова и блок уређаја.
15.
disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
2019-03-11
диск;уређај;волумен;чврсти диск;хдд;цд-ром;цдром;двд;партиција;исо;отисак;слика;резерва;повраћај;пробни тест;раид;лукс;шифровање;С.М.А.Р.Т.;смарт;disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
189.
%u sample
%u samples
2015-11-09
%u узорак
%u узорка
%u узорака
213.
Error changing passphrase
2015-11-09
Грешка приликом измене фразе
216.
Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file
2015-11-09
Измена фразе за откључавање, за овај уређај ће такође ажурирати фразу на коју указује датотека <i>/etc/crypttab</i>
217.
The strength of the passphrase
2015-11-09
Јачина фразе
243.
Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>
2015-11-09
Само фраза на коју се односи <i>/etc/crypttab</i> ће бити измењена. Да измените фразу на диску, користите <i>Промени фразу…</i>
267.
Error unmounting filesystem
2022-02-11
Грешка приликом демонтирања система датотека
289.
_Previous
2018-03-17
_Претходни
290.
Cre_ate
2018-03-17
_Направи
291.
Form_at
2018-03-17
_Форматирај
292.
N_ext
2018-03-17
Следе_ћи
297.
Custom Format
2018-03-17
Произвољно форматирање
298.
Set Password
2018-03-17
Подеси лозинку
299.
Confirm Details
2018-03-17
Потврди детаље
302.
XFS — Linux Filesystem
2018-03-17
XFS — Линуксов систем датотека
303.
Linux Swap Partition
2018-03-17
Линукс разменска партиција
304.
Btrfs — Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots
2018-03-17
Бтрфс — Линуксов систем датотека који копира при писању, за снимке стања
305.
F2FS — Flash Storage Linux Filesystem
2018-03-17
F2FS — Линуксов систем датотека за флеш меморију
306.
exFAT — Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards
2018-03-17
exFAT — Виндоузов систем датотека за флеш меморију, користи се за SDXC картице
307.
UDF — Universal Disk Format, for removable devices on many systems
2018-03-17
UDF — Унверзални формат диска, за преносиве уређаје на многим системима
308.
No Filesystem
2018-03-17
Без система датотека
309.
The utility %s is missing.
2018-03-17
Алатка %s недостаје.
310.
The passwords do not match
2018-03-17
Лозинке се не подударају
311.
%s — %s
2018-03-17
%s — %s
312.
%s (%.1f%%)
2018-03-17
%s (%.1f%%)
313.
Matches partition %u of the device with the given vital product data
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ са уређаја са датим важним подацима производа
315.
Matches partition %u of any device connected at the given port or address
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ било ког уређаја повезаног на датом порту или адреси
328.
Error setting partition flags
2015-11-09
Грешка приликом постављања заставица партиције
342.
Error unmounting filesystem for repairing
2018-03-17
Грешка приликом демонтирања система датотека за поправку
344.
Error mounting the filesystem
2022-02-11
Грешка приликом монтирања система датотека
2018-03-17
Грешка прликом монтирања система датотека
361.
The encryption passphrase was retrieved from the keyring
2015-11-09
Фраза шифровања је довучена из привеска кључева
362.
Volumes Grid
2015-11-09
Мрежа волумена
366.
Partition %u: %s
2015-11-09
Партиција %u: %s
367.
Partition %u
2015-11-09
%u. партиција
376.
Power off this disk
2015-11-09
Искључите овај диск
377.
Eject this disk
2015-11-09
Избаците овај диск
378.
Detach this loop device
2015-11-09
Откачите овај повратни уређај
413.
Error while checking filesystem
2022-02-11
Грешка приликом провере система датотека
426.
Error mounting filesystem
2022-02-11
Грешка приликом монтирања система датотека
435.
Error setting autoclear flag
2015-11-09
Грешка приликом постављања заставице за самочишћење
441.
Copyright © 2008-2013 Red Hat, Inc. Copyright © 2008-2013 David Zeuthen Copyright © 2009-2017 The GNOME Project
2018-03-17
Ауторска права © 2008-2013 Ред Хет, Инк. Ауторска права © 2008-2013 Дејвид Цојтен Ауторска права © 2009-2017 Пројекат Гном
443.
translator-credits
2022-03-18
Милош Поповић <gpopac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com> Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com> https://гном.срб— превод Гнома на српски језик.
2019-09-09
Милош Поповић <gpopac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com> Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com> http://prevod.org — превод на српски језик.
2018-03-17
Милош Поповић <gpopac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com> http://prevod.org — превод на српски језик.
470.
Change Passphrase
2015-11-09
Промените фразу