Browsing Chinese (Simplified) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Chinese (Simplified) guidelines.
110 of 78 results
25.
preferences-desktop-wallpaper
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in:7
38.
bluetooth
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in:6
161.
preferences-color
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in:7
209.
preferences-system-time
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in:7
250.
preferences-desktop-display
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in:7
279.
starred
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/info/gnome-default-apps-panel.desktop.in.in:7
281.
About
(no translation yet)
Located in panels/info/gnome-info-overview-panel.desktop.in.in:3
283.
help-about
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/info/gnome-info-overview-panel.desktop.in.in:7
287.
media-removable
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/info/gnome-removable-media-panel.desktop.in.in:7
375.
input-keyboard
Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
(no translation yet)
Located in panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in:7
110 of 78 results

This translation is managed by Ubuntu Simplified Chinese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anthony Wong, Aron Xu, Chen Ming, David Gao, Feng Chao, Funda Wang, Funda Wang, Hugh SH, Hunt Xu, Jun CHEN, Kyle WANG, Lide Zhang, Luo Lei, Rockworld, SunMozilla, SuperWangCC, Tao Wei, Tong Hui, Wang Dianjin, Wylmer Wang, Xhacker Liu, Xiyue Deng, Xu Zhen, YunQiang Su, Zhang YANG, ZhangCheng, angelo, bsfmig, chance, fujianwzh, irisgyq, lhquark, liujunwei, luojie-dune, mozillazg, ndon, sotux, thanatoid, wsxy162, 太和, 甘露 (Lu Gan).