Browsing Chinese (Simplified) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Chinese (Simplified) guidelines.
110 of 1582 results
1.
_Background
背景(_B)
Translated by wsxy162 on 2017-06-17
Located in panels/background/background.ui:49
2.
Changes throughout the day
This refers to a slideshow background
在一天内按时切换
Translated by Tong Hui on 2014-09-30
Located in panels/background/background.ui:99 panels/background/background.ui:212
3.
_Lock Screen
To translators: This is a noun, not a verb
锁定屏幕(_L)
Translated by wsxy162 on 2017-06-17
Located in panels/background/background.ui:162
4.
Tile
Context:
background, style
平铺
Translated by Wang Dianjin on 2013-04-08
Located in panels/background/background.ui:268
5.
Zoom
Context:
background, style
缩放
Translated by Wang Dianjin on 2013-04-08
Located in panels/background/background.ui:272
6.
Center
Context:
background, style
居中
Translated by Wang Dianjin on 2013-04-08
Located in panels/background/background.ui:276
7.
Scale
Context:
background, style
比例放大
Translated by Wang Dianjin on 2013-04-08
Located in panels/background/background.ui:280
8.
Fill
Context:
background, style
填充
Translated by Wang Dianjin on 2013-04-08
Located in panels/background/background.ui:284
9.
Span
Context:
background, style
适合宽度
Translated by Wang Dianjin on 2013-04-08
Located in panels/background/background.ui:288
10.
Wallpapers
壁纸
Translated by Aron Xu on 2011-05-21
Located in panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:412
110 of 1582 results

This translation is managed by Ubuntu Simplified Chinese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anthony Wong, Aron Xu, Chen Ming, David Gao, Feng Chao, Funda Wang, Funda Wang, Hugh SH, Hunt Xu, Jun CHEN, Kyle WANG, Lide Zhang, Luo Lei, Rockworld, SunMozilla, SuperWangCC, Tao Wei, Tong Hui, Wang Dianjin, Wylmer Wang, Xhacker Liu, Xiyue Deng, Xu Zhen, YunQiang Su, Zhang YANG, ZhangCheng, angelo, bsfmig, chance, fujianwzh, irisgyq, lhquark, liujunwei, luojie-dune, mozillazg, ndon, sotux, thanatoid, wsxy162, 太和, 甘露 (Lu Gan).