Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
65.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
67.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
77.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
78.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
79.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
87.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
88.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
89.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
126.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
128.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
134.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
291.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
813.
When plugged in
2011-11-08
Seinatoitel
1042.
Times
2011-11-08
Ajad
1143.
_Fade:
2011-11-08
_Hajumine:
1148.
_Test Speakers
2011-11-08
_Kõlarite kontroll
1152.
_Output volume:
2011-11-08
_Väljundi helitugevus
1159.
_Input volume:
2011-11-08
_Sisendi helitugevus
1163.
_Alert volume:
2011-11-08
_Hoiatuse helitugevus
1273.
A_cceptance delay:
2011-11-08
Vastuvõt_u viivitus:
1279.
Beep when a key is _rejected
2011-11-08
Piiks, kui klahvi _ei tunnistata
1532.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...