Translations by Jiri Grönroos

Jiri Grönroos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5185 of 85 results
167.
Expiry
2018-05-03
Erääntyminen
168.
Capabilities
2018-05-03
Kyvyt
170.
Name
2012-09-18
Nimi
171.
Comment
2012-09-18
Kommentti
174.
Signature of a binary document
2018-05-03
Binääriasiakirjan allekirjoitus
190.
Local only
2012-09-18
Vain paikallinen
191.
Exportable
2018-05-03
Vietävissä
193.
Fingerprint
2012-09-18
Tunnistetieto
202.
No data to import
2018-05-03
Ei tietoja tuotavaksi
203.
Key
2012-09-18
Avain
211.
Fingerprints
2012-09-18
Tunnistetiedot
212.
SHA1
2012-09-18
SHA1
213.
SHA256
2012-09-18
SHA256
216.
Automatically chosen
2012-09-18
Automaattisesti valittu
217.
The user cancelled the operation
2012-09-18
Käyttäjä perui toiminnon
222.
Label:
2012-09-18
Nimike:
223.
Import settings
2012-09-18
Tuontiasetukset
224.
Confirm:
2012-09-18
Vahvista:
225.
Passwords do not match.
2012-09-18
Salasanat eivät täsmää
226.
Password cannot be blank
2012-09-18
Salasana ei voi olla tyhjä
231.
_Replace
2012-09-18
_Korvaa
232.
The operation was cancelled.
2012-09-18
Toiminto peruttiin.
233.
Export certificate
2012-09-18
Vie varmenne
235.
Certificate files
2012-09-18
Varmennetiedostot
236.
PEM files
2012-09-18
PEM-tiedostot
243.
Password
2012-09-18
Salasana
246.
GCR Certificate and Key Viewer
2012-09-18
GCR - varmenteiden ja avainten katselin
247.
Show the application's version
2012-09-18
Näytä sovelluksen versio
248.
[file...]
2012-09-18
[tiedosto...]
249.
- View certificate and key files
2012-09-18
- Katsele varmenne- ja avaintiedostoja
250.
Certificate Viewer
2012-09-18
Varmennekatselin
251.
The password was incorrect
2012-09-18
Salasana oli väärä
252.
Imported
2012-09-18
Tuotu
253.
Import failed
2012-09-18
Tuonti epäonnistui
254.
Import
2012-09-18
Tuo