Translations by emp

emp has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
31.
Elliptic Curve
2019-04-07
Elliptinen kaari
43.
Couldn’t initialize PKCS#11 module: %s
2019-04-07
PKCS#11 moduulin %s alustaminen epäonnistui
44.
Couldn’t initialize registered PKCS#11 modules: %s
2019-04-07
PKCS#11 moduulien %s alustaminen epäonnistui
45.
The URI has invalid encoding.
2019-04-07
URI käyttää väärää enkoodausta
46.
The URI does not have the “pkcs11” scheme.
2019-04-07
URI ei noudata "pkcs11" -skeemaa
47.
The URI has bad syntax.
2019-04-07
URI ei noudata syntaksia
48.
The URI has a bad version number.
2019-04-07
URI sisältää vääränlaisen versionumeron
49.
The stream was closed
2019-04-07
Striimi suljettiin
55.
XMPP Addr
2019-04-07
XMPP-osoite
56.
DNS SRV
2019-04-07
DNS SRV
65.
Unsupported key type for certificate request
2019-04-07
Sertifikaattipyyntö käyttää epätuettua avaintyyppiä
66.
The key cannot be used to sign the request
2019-04-07
Avainta ei voida käyttää pyynnön allekirjoittamiseen
83.
Unrecognized or unavailable attributes for key
2019-04-07
Tunnistamattomia tai ei saatavilla olevia attribuutteja avaimelle
85.
Another prompt is already in progress
2019-04-07
Toinen kehote on jo käynnissä
86.
Couldn’t find a place to store the pinned certificate
2019-04-07
Ei löydetty paikkaa varastoida kiinnitettyä sertifikaattia