Translations by Maxim Dziumanenko

Maxim Dziumanenko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1958 results
~
3rd
2006-03-19
3-е
~
22nd
2006-03-19
22-е
~
19th
2006-03-19
19-е
~
21st
2006-03-19
21-е
~
5th
2006-03-19
5-е
~
2nd
2006-03-19
2-е
3.
Autocomplete length
2006-03-19
Довжина автодоповнення
4.
The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to autocomplete.
2006-03-19
Кількість символів, які необхідно ввести пере активацією функції автодоповнення.
7.
URI for the folder last used in the select names dialog
2006-03-19
URI теки, що використовувалась останнього разу в діалозі вибору імен
8.
URI for the folder last used in the select names dialog.
2006-03-19
URI теки, що використовувалась останнього разу в діалозі вибору імен.
19.
Show preview pane
2006-03-19
Показувати панель попереднього перегляду
20.
Whether to show the preview pane.
2006-03-19
Показувати панель попереднього перегляду.
45.
Compress weekends in month view
2006-03-19
Стискати вихідні дні при перегляді місяцю
47.
Ask for confirmation when deleting items
2006-03-19
Питати підтвердження при видаленні елементів
49.
Confirm expunge
2006-03-19
Підтвердження очищення
51.
Month view vertical pane position
2006-03-19
Позиція вертикальної панелі при огляді місяця
53.
Workday end hour
2006-03-19
Час завершення робочого дня
55.
Workday end minute
2006-03-19
Хвилини завершення робочого дня
56.
Minute the workday ends on, 0 to 59.
2006-03-19
Хвилина завершення робочого дня, від 0 до 59.
57.
Workday start hour
2006-03-19
Час початку робочого дня
58.
Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23.
2006-03-19
Час початку робочого дня, у 24-годинному форматі, від 0 до 23.
59.
Workday start minute
2006-03-19
Хвилини початку робочого дня
60.
Minute the workday starts on, 0 to 59.
2006-03-19
Хвилини початку робочого дня, від 0 до 59
84.
Default reminder value
2006-03-19
Типове значення нагадування
86.
Default reminder units
2006-03-19
Типові одиниці нагадування
90.
Show categories field in the event/meeting/task editor
2006-03-19
Відображати поле категорій в редакторі подій/задач/засідань
91.
Whether to show categories field in the event/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле категорій у редакторі подій/зібрань
92.
Show Role field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле "Посада" в редакторі подій/задач/засідань
93.
Whether to show role field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле "Посада" у редакторі подій/завдань/зібрань
94.
Show RSVP field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле "Прохання відповісти" в редакторі подій/задач/засідань
95.
Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле "Прохання відповісти" у редакторі подій/завдань/зібрань
96.
Show status field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле стану в редакторі подій/задач/засідань
97.
Whether to show status field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле тану у редакторі подій/завдань/зібрань
98.
Show timezone field in the event/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле часового поясу в редакторі подій/задач/засідань
99.
Whether to show timezone field in the event/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле часового поясу у редакторі подій/завдань/зібрань
100.
Show type field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Відображати поле тиу в редакторі подій/задач/засідань
101.
Whether to show type field in the event/task/meeting editor
2006-03-19
Чи відображати поле "Тип" у редакторі подій/завдань/зібрань
102.
Hide completed tasks
2006-03-19
Приховувати виконані завдання
104.
Hide task units
2006-03-19
Приховувати одиниці завдань
106.
Hide task value
2006-03-19
Приховувати значення завдань
108.
Horizontal pane position
2006-03-19
Позиція горизонтальної панелі
118.
Marcus Bains Line
2006-03-19
Лінія Маркуса Байнса
126.
Month view horizontal pane position
2006-03-19
Позиція горизонтальної панелі при огляді місяця
144.
Free/busy template URL
2006-03-19
URL шаблону вільний/зайнятий
150.
Show appointment end times in week and month views
2006-03-19
Показувати час завершення зустрічей при перегляді тижню та місяцю
163.
Tasks due today color
2006-03-19
Завдання на сьогодні
174.
Overdue tasks color
2006-03-19
Колір прострочених завдань
176.
Time divisions
2006-03-19
Розділювачі часу
178.
Timezone
2006-03-19
Часовий пояс
180.
Twenty four hour time format
2006-03-19
24-годинний формат часу