Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

351386 of 386 results
320.
Computer name changed
2014-02-28
Измењен је назив рачунара
2011-10-02
Измењен назив рачунара
321.
The existing backup is of a computer named %s, but the current computer’s name is %s. If this is unexpected, you should back up to a different location.
2016-01-23
Постојећа резерва је са рачунара под називом „%s“, али је тренутни назив рачунара „%s“. Ако је ово неочекивано, треба да направите резерву на другом месту.
2014-02-28
Постојећа резерва је са рачунара под називом „%s“, али је назив тренутног рачунара „%s“. Ако ово није очекивано, требали бисте да направите резерву на неком другом месту.
2014-02-28
Постојећа резерва је са рачунара под називом „%s“, али је назив тренутног рачунара „%s“. Ако ово није очекивано, требали бисте да направите резерву на неком другом месту.
2011-10-02
Постојећа резерва је са рачунара под називом %s, али је назив тренутног рачунара %s. Ако ово није очекивано, требали бисте да направите резерву на неком другом месту.
322.
Permission denied when trying to create ‘%s’.
2011-10-02
Приступ је одбијен када сам покушао да направим „%s“.
323.
Permission denied when trying to read ‘%s’.
2011-10-02
Приступ је одбијен када сам покушао да прочитам „%s“.
324.
Permission denied when trying to delete ‘%s’.
2011-10-02
Приступ је одбијен када сам покушао да обришем „%s“.
325.
Backup location ‘%s’ does not exist.
2011-10-02
Место за резерве „%s“ не постоји.
326.
No space left.
2011-10-02
Нема више простора.
327.
Invalid ID.
2016-09-22
Неисправан ИД.
2011-10-02
Неисправан ИБ.
328.
Invalid secret key.
2011-10-02
Неисправан тајни кључ.
329.
Your Amazon Web Services account is not signed up for the S3 service.
2016-01-23
Ваш налог за веб услуге Амазона није пријављен за С3 услугу.
2011-10-02
Ваш налог за Амазон веб услуге није пријављен за С3 услугу.
2011-10-02
Ваш налог за Амазон веб услуге није пријављен за С3 услугу.
330.
S3 bucket name is not available.
2011-10-02
Назив С3 ведра није доступан.
331.
Error reading file ‘%s’.
2016-01-23
Грешка читања датотеке „%s“.
2011-10-02
Грешка при читању датотеке „%s“.
2011-10-02
Грешка при читању датотеке „%s“.
332.
Error writing file ‘%s’.
2016-01-23
Грешка записивања датотеке „%s“.
2011-10-02
Грешка при записивању датотеке „%s“.
2011-10-02
Грешка при записивању датотеке „%s“.
333.
No space left in ‘%s’.
2011-10-02
Нема слободног простора на „%s“.
334.
No backup files found
2011-10-02
Нисам пронашао датотеке резерве
335.
Uploading…
2016-01-23
Отпремам…
2014-02-28
Шаљем…
2014-02-28
Шаљем…
2011-10-02
Одашиљем…
336.
Could not understand duplicity version.
2013-02-06
Не могу да разумем издање дуплирања.
337.
Could not understand duplicity version ‘%s’.
2013-02-06
Не могу да разумем издање дуплирања „%s“.
338.
Déjà Dup Backup Tool requires at least version %d.%d.%.2d of duplicity, but only found version %d.%d.%.2d
2016-01-23
Безбедни сеф захтева барем издање %d.%d.%.2d дуплирка, али је нашао само издање %d.%d.%.2d
2014-02-28
Безбедни сеф алат за резерве захтева издање %d.%d.%.2d дуплирања, али је нашао само издање %d.%d.%.2d
2014-02-28
Безбедни сеф алат за резерве захтева издање %d.%d.%.2d дуплирања, али је нашао само издање %d.%d.%.2d
2011-10-02
Безбедни сеф алат за резерве захтева барем издање %d.%d.%.2d дуплирања, али је нашао само издање %d.%d.%.2d