Translations by Priscilla Mahlangu

Priscilla Mahlangu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
1.
Photo mode
2014-02-19
Indlela yesithombe
3.
Video mode
2014-02-19
Indlela yevidiyo
5.
Photo burst mode
2014-02-19
Indlela yamafotho ayinqwaba
9.
Effects
2014-02-19
Imiphumela
10.
_Effects
2014-02-19
Imiphum_ela
13.
Preferences
2014-02-19
Izintandokazi
14.
_Help
2014-02-19
_Usizo
16.
Device
2014-02-19
Isisetshenziswa
17.
Photo resolution
2014-02-19
Ukulungiswa kwesithombe
18.
Video resolution
2014-02-19
Ukulungiswa kwevidiyo
19.
Webcam
2014-02-19
I-webcam
20.
Brightness
2014-02-19
Okugqama
21.
Saturation
2014-02-19
Ukugcwaliswa
22.
Hue
2014-02-19
i-Hue
23.
Contrast
2014-02-19
Ukwahlukanisa
26.
_Countdown
2014-02-19
_Ukubala
28.
Burst mode
2014-02-19
Indlela yenqwaba
29.
Number of photos
2014-02-19
Inani lezithombe
30.
Delay between photos (seconds)
2014-02-19
Bambezela maphakathi nezithombe (imizuzwana)
35.
_About
2014-02-19
M_ayelana
38.
Save _As…
2014-02-19
Gcin_a njenge…
39.
Move to _Trash
2014-02-19
Yisa kudo_ti
41.
Cheese
2014-02-19
i-Cheese
42.
Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects
2014-02-19
Thwebula izithombe kanye namavidiyo nge-webcam yakho, enemiphumela ejabulisayo yombukiso
47.
Cheese Webcam Booth
2014-02-19
I-Cheese Webcam Booth
85.
Shutter sound
2014-02-19
Umsindo wokuphihlika
87.
One or more needed GStreamer elements are missing:
2014-02-19
Enye noma zimbili yemisuka we-GStreamer ilahlekile:
88.
No device found
2014-02-19
Akukho sisetshenziswa esitholiwela
90.
Device capabilities not supported
2014-02-19
Ikhono lesisetshenziswa alixhasiwe
91.
Unknown device
2014-02-19
Isisetshenziswa esingaziwa
92.
Cancellable initialization not supported
2014-02-19
Ukuqalisa okungakhanselwa akuxhasiwe
93.
Start in wide mode
2014-02-19
Qala ngendlela ebanzi
94.
Device to use as a camera
2014-02-19
Isisetshenziswa esisetshenziswa njengekha
95.
DEVICE
2014-02-19
ISISETSHENZISWA
96.
Output version information and exit
2014-02-19
Ulwazi kwenguquko yokukhishwayo kanye nokuphuma
97.
Start in fullscreen mode
2014-02-19
Qala ngendlela yesikrini esigcwele
99.
translator-credits
2014-02-19
Priscilla Mahlangu
100.
Cheese Website
2014-02-19
Iwebhusayithi ye-Cheese
101.
No Effect
2014-02-19
Akukho miphumela
114.
Record a video
2014-02-19
Qopha ividiyo
116.
Take multiple photos
2014-02-19
Thwebula izithombe ezsiningi
117.
No effects found
2014-02-19
Akukho miphumela etholiwe