Translations by tekrei

tekrei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
9.
Correcting dependencies...
2007-01-29
Bağımlılıklar düzeltiliyor...
11.
Unable to correct dependencies
2007-01-29
Bağımlılıklar düzeltilemiyor
12.
Unable to minimize the upgrade set
2007-01-29
Yükseltme kümesi küçültülemiyor
20.
Package %s is a virtual package provided by:
2007-02-03
%s paketi sanal bir pakettir, bu paketi sağlayan:
21.
[Installed]
2007-02-03
[Kuruldu]
23.
You should explicitly select one to install.
2007-02-03
Açıkça kurulacak olanı seçmelisiniz.
37.
No packages found
2007-01-29
Paket bulunamadı
38.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
2007-01-29
UYARI: Aşağıdaki paketler doğrulanamıyor!
39.
Authentication warning overridden.
2007-01-29
Doğrulama uyarısı önemsenmiyor.
40.
Some packages could not be authenticated
2007-01-29
Bazı paketler doğrulanamıyor
44.
Couldn't determine free space in %s
2007-02-02
%s boş alanı hesaplanamıyor
45.
You don't have enough free space in %s.
2007-02-02
%s 'de yeterli boş alanınız yok.
46.
Unable to lock the download directory
2007-02-02
İndirme dizini kilitlenemiyor
48.
The following information may help to resolve the situation:
2007-02-03
Aşağıdaki bilgi durumu çözmenize yardımcı olabilir:
50.
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
2007-02-03
Bazı arşivler alınamıyor, apt-get update çalıştırarak veya --fix-missing ekleyerek düzelebilir?
56.
Internal error, Ordering didn't finish
2007-02-02
İç hata, sıralama tamamlanamadı
58.
Need to get %sB/%sB of archives.
2007-02-02
İndirilmesi gereken dosya boyutu %sB/%sB
59.
Need to get %sB of archives.
2007-02-02
İndirilmesi gereken dosya boyutu %sB
63.
Yes, do as I say!
2007-02-02
Evet, söylediğim şekilde yap!
64.
You are about to do something potentially harmful. To continue type in the phrase '%s' ?]
2007-02-03
Zarar verebilecek bir şey yapmak üzeresiniz. Devam etmek için '%s' ifadesini yazınız ?]
65.
Abort.
2007-02-03
Durdur.
67.
Some files failed to download
2007-02-03
Bazı dosyaların indirilmesi başarısız oldu
68.
Download complete and in download only mode
2007-02-03
İndirme işlemi tamamlandı ve sadece indir şeklinde
69.
--fix-missing and media swapping is not currently supported
2007-02-03
--fix-missing ve ortam takası şu an için desteklenmiyor
70.
Unable to correct missing packages.
2007-02-03
Kayıp paketler düzeltilemiyor
71.
Aborting install.
2007-02-03
Kurulum iptal ediliyor.
75.
Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really shouldn't happen. Please file a bug report against apt.
2007-02-03
Hmm, AutoRemover yapmaması gereken bir yıkıma sebep oldu. Lütfen apt hakkında bir hata raporu doldurun.
76.
Internal Error, AutoRemover broke stuff
2007-02-03
İç hata, AutoRemover bazı şeyleri bozdu
83.
Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.
2007-02-03
%s atlanıyor, zaten kurulu ve güncelleme seçilmemiş.
101.
but %s is installed
2007-01-29
ama %s kurulu
102.
but %s is to be installed
2007-01-29
ama %s kurulacak
103.
but it is not installable
2007-01-29
ama kurulabilir değil
104.
but it is a virtual package
2007-01-29
ama o bir sanal paket
105.
but it is not going to be installed
2007-01-29
ama kurulmayacak
106.
but it is not installed
2007-01-29
ama kurulu değil
108.
The following packages have unmet dependencies:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler karşılanmamış bağımlılıklara sahip:
109.
The following NEW packages will be installed:
2007-01-29
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
110.
The following packages will be REMOVED:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler KALDIRILACAK:
111.
The following packages have been kept back:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler eski sürümde tutulacak:
112.
The following packages will be upgraded:
2007-01-29
Aşağıdaki paketler yükseltilecek:
113.
The following packages will be DOWNGRADED:
2007-01-29
Aşağıdaki paketlerin ÖNCEKİ SÜRÜMLERİ yüklenecek:
114.
The following held packages will be changed:
2007-01-29
Aşağıdaki eski sürümde tutulmuş paketler değiştirilecek:
116.
WARNING: The following essential packages will be removed. This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
2007-01-29
UYARI: Aşağıdaki temel paketler kaldırılacak. Bu işlem ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız YAPILMAMALIDIR!
117.
%lu upgraded, %lu newly installed,
2007-01-29
%lu yükseltildi, %lu yeni kuruldu,
119.
%lu downgraded,
2007-01-29
%lu alt sürüme çekildi,
120.
%lu to remove and %lu not upgraded.
2007-01-29
%lu kaldırılacak ve %lu yükseltilmeyecek.
121.
%lu not fully installed or removed.
2007-01-29
%lu tam olarak kurulmadı veya kaldırılmadı.
124.
Y
2007-01-29
Y
126.
Regex compilation error - %s
2007-01-29
Regex derleme hatası - %s
135.
Pinned packages:
2007-01-29
Sabitlenmiş paketler: