Translations by Dafydd Harries

Dafydd Harries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
~
Unable to read %s
2016-04-14
Ni ellir darllen %s
1.
Hit:%lu %s
2016-04-14
Presennol:%lu %s
2.
Get:%lu %s
2016-04-14
Cyrchu:%lu %s
3.
Ign:%lu %s
2016-04-14
Anwybyddu:%lu %s
4.
Err:%lu %s
2016-04-14
Gwall:%lu %s
14.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
2017-07-28
Efallai hoffech rhedeg 'apt --fix-broken install' er mwyn cywiro'r rhain.
15.
Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2017-07-28
Dibyniaethau heb eu bodloni. Ceisiwch rhedeg 'apt --fix-broken install' efo dim pecyn (neu penodwch ddatrys)
34.
This APT has Super Cow Powers.
2016-04-14
Mae gan yr APT hwn bŵerau buwch hudol.
43.
Failed to fetch %s %s
2017-07-28
Methwyd cyrchu %s %s
66.
Do you want to continue?
2016-04-14
Ydych chi eisiau mynd ymlaen?
115.
%s (due to %s)
2016-04-14
%s (oherwydd %s)
192.
Show source records
2016-04-14
Dangos cofnodion ffynhonell
215.
Retrieve new lists of packages
2016-04-14
Cyrchu rhestrau pecynnau newydd
216.
Perform an upgrade
2016-04-14
Uwchraddio pecynnau wedi sefydlu
217.
Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)
2016-04-14
Sefydlu pecynnau newydd (defnyddiwch libc6 nid libc6.deb)
218.
Remove packages
2016-04-14
Tynnu pecynnau
221.
Distribution upgrade, see apt-get(8)
2016-04-14
Uwchraddio dosraniad, gweler apt-get(8)
222.
Follow dselect selections
2016-04-14
Dilyn dewisiadau dselect
223.
Configure build-dependencies for source packages
2016-04-14
Cyflunio dibyniaethau adeiladu ar gyfer pecynnau ffynhonell
224.
Erase downloaded archive files
2016-04-14
Dileu ffeiliau archif wedi eu lawrlwytho
225.
Erase old downloaded archive files
2016-04-14
Dileu hen ffeiliau archif wedi eu lawrlwytho
226.
Verify that there are no broken dependencies
2016-04-14
Gwirio fod dim dibyniaethau torredig
227.
Download source archives
2016-04-14
Lawrlwytho archifau ffynhonell
278.
Waiting for headers
2016-04-14
Yn aros am benawdau
280.
Bad header line
2016-04-14
Llinell pennawd gwael
284.
Unknown date format
2016-04-14
Fformat dyddiad anhysbys
286.
Connection failed
2016-04-14
Methodd y cysylltiad
289.
Internal error
2016-04-14
Gwall mewnol
290.
Unable to read the cdrom database %s
2016-04-14
Methwyd darllen y cronfa ddata CD-ROM %s
293.
Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use.
2016-04-14
Ni ellir datglymu'r CD-ROM yn %s. Efallai ei fod e'n cael ei ddefnyddio.
295.
File not found
2016-04-14
Ffeil heb ei ganfod
298.
[IP: %s %s]
2016-04-14
[IP: %s %s]
300.
Connecting to %s (%s)
2016-04-14
Yn cysylltu i %s (%s)
301.
Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)
2016-04-14
Methwyd creu soced ar gyfer %s (f=%u t=%u p=%u)
302.
Cannot initiate the connection to %s:%s (%s).
2016-04-14
Ni ellir cychwyn y cysylltiad i %s:%s (%s).
304.
Could not connect to %s:%s (%s).
2016-04-14
Methwyd cysylltu i %s:%s (%s).
305.
Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out
2016-04-14
Methwyd cysylltu i %s:%s (%s), goramserodd y cysylltiad
306.
Connecting to %s
2016-04-14
Yn cysylltu i %s
307.
Could not resolve '%s'
2016-04-14
Methwyd datrys '%s'
308.
Temporary failure resolving '%s'
2016-04-14
Methiant dros dro yn datrys '%s'
312.
Failed to stat
2016-04-14
Methwyd stat()
313.
Invalid URI, local URIS must not start with //
2016-04-14
URI annilys: rhaid i URIs lleol beidio a cychwyn efo "//"
314.
Logging in
2016-04-14
Yn mewngofnodi
315.
Unable to determine the peer name
2016-04-14
Ni ellir darganfod enw'r cymar
316.
Unable to determine the local name
2016-04-14
Ni ellir darganfod yr enw lleol
318.
USER failed, server said: %s
2016-04-14
Methodd gorchymyn USER; meddai'r gweinydd: %s
319.
PASS failed, server said: %s
2016-04-14
Methodd gorchymyn PASS; meddai'r gweinydd: %s
320.
A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin is empty.
2016-04-14
Penodwyd gweinydd dirprwy ond dim sgript mengofnodi. (Mae Acquire::ftp::ProxyLogin yn wag.)
321.
Login script command '%s' failed, server said: %s
2016-04-14
Methodd y gorchymyn sgript mewngofnodi '%s'; meddai'r gweinydd: %s
322.
TYPE failed, server said: %s
2016-04-14
Methodd gorchymyn TYPE; meddai'r gweinydd: %s