Translations by Gábor Udvari

Gábor Udvari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
~
[Mirror: %s]
2011-04-02
[Tükör: %s]
~
Can not read mirror file '%s'
2011-04-02
A(z) „%s” tükörfájl nem olvasható
~
Archives directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial archívum könyvtár hiányik.
~
List directory %spartial is missing.
2011-04-02
%spartial lista könyvtár hiányik.
61.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2011-04-02
Ütköző disztribúció: %s (várt %s helyett %s érkezett)
78.
Unable to lock directory %s
2011-04-02
%s könyvtár lezárása sikertelen
93.
Couldn't find task '%s'
2011-04-02
„%s” feladat nem található
94.
Couldn't find any package by regex '%s'
2011-04-02
Nem található csomag a(z) „%s” regex kifejezésre
97.
Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual
2011-04-02
„%s” csomagból nem választható verzió, mert teljesen virtuális
98.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2011-04-02
„%s” csomag legújabb verziója nem választható ki, mert teljesen virtuális
99.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2011-04-02
„%s” csomag kiadásra jelölt verziója nem választható ki, mert teljesen virtuális
100.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2011-04-02
„%s” csomag telepített verziója nem választható ki, mert nincs telepítve
101.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2011-04-02
„%s” csomagból nem választható se telepített, se kiadásra jelölt verzió, mert egyikkel sem rendelkezik
139.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2011-04-02
Szintaxis hiba %s:%u: a törlési parancs egy beállítási fát vár el argumentumként
141.
Problem unlinking the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl törlésekor
146.
List of files can't be created as '%s' is not a directory
2011-04-02
A fájlok listáját nem lehetett létrehozni, mert „%s” nem egy könyvtár
147.
Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert nem szabályos fájl
148.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert nincs fájlkiterjesztése
149.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension
2011-04-02
„%s” figyelmen kívül hagyása a(z) „%s” könyvtárban, mert érvénytelen fájlkiterjesztése van
157.
Problem closing the gzip file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s gzip fájl bezárásakor
162.
Could not open file descriptor %d
2011-04-02
Nem lehetett a(z) %d fájl leírót megnyitni
165.
Problem closing the file %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl bezárása közben
166.
Problem renaming the file %s to %s
2011-04-02
Hiba a(z) %s fájl %s fájlra átnevezésekor
172.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2011-04-02
Nem lehetett kettőzni a(z) %i fájl leírót
173.
Unable to close mmap
2011-04-02
Nem lehet bezárni az mmapot
174.
Unable to synchronize mmap
2011-04-02
Nem lehet szinkronizálni az mmapot
178.
Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already reached.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a(z) %lu byte korlátot már elérte.
179.
Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user.
2011-04-02
Nem lehet növelni az MMap méretét, mert a felhasználó letiltotta az automatikus emelést.
202.
dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem.
2011-04-02
A dpkg megszakadt, kézzel kell futtatnod a(z) „%s” parancsot a probléma megoldásához.
210.
Noting disappearance of %s
2011-04-02
„%s” eltűnése feljegyezve
257.
Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details. (%d)
2011-04-02
Nem lehetett a(z) „%s” közvetlen beállítását végrehajtani. A részletekért lásd a man 5 apt.conf oldalt az APT::Immediate-Configure címszó alatt. (%d)
303.
Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
2011-04-02
Néhány jegyzék fájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.
321.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” feladatra
323.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” regexhez
326.
[Not candidate version]
2011-04-02
[Nem kiadásra jelölt verzió]
330.
Package '%s' has no installation candidate
2011-04-02
„%s” csomagnak nincs kiadásra jelölt verziója
331.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2011-04-02
A virtuális csomagokat, mint a(z) „%s” nem lehet eltávolítani
334.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2011-04-02
Figyelem, „%s” kijelölése „%s” helyett
375.
The following package disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
The following packages disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
2011-04-02
A következő csomag eltűnt a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
A következő csomagok eltűntek a rendszerből, mivel az összes fájlt más csomagok fölülírták:
380.
The following package was automatically installed and is no longer required:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2011-04-02
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség:
381.
%lu package was automatically installed and is no longer required.
%lu packages were automatically installed and are no longer required.
2011-04-02
%lu csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség.
%lu csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség.
387.
Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.
2011-04-02
„%s” kihagyása, nincs telepítve, és csak frissítések vannak lekérdezve.
391.
Selected version '%s' (%s) for '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) lett kijelölve „%s” helyett
392.
Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'
2011-04-02
„%s” (%s) verzió lett kijelölve a(z) „%s” csomagból a(z) „%s” csomag miatt
514.
%s set to automatically installed.
2011-04-02
%s automatikusan telepítettként lett megjelölve.
715.
Empty files can't be valid archives
2011-04-02
Az üres fájlok biztosan nem érvényes csomagok