Translations by Mesut Akcan

Mesut Akcan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
6.
Also show pedantic hints.
2019-02-22
Ayrıca detaylı ipuçları göster.
7.
An item type (e.g. lib, bin, python3, …)
2019-02-22
Bir öge türü (ör. lib, bin, python3, ...)
10.
AppStream CLI tool version: %s AppStream library version: %s
2019-02-22
AppStream CLI araç sürümü: %s AppStream kütüphane sürümü: %s
18.
AppStream version: %s
2019-02-22
AppStream sürümü: %s
44.
Create a template for a metainfo file (to be filled out by the upstream project).
2019-02-22
Bir metainfo dosyası için bir şablon oluştur (yukarı akış projesi tarafından doldurulacak).
50.
Default metadata format (valid values are 'xml' and 'yaml').
2019-02-22
Varsayılan metadata biçimi (geçerli değerler 'xml' ve 'yaml').
56.
Do not use network access.
2019-02-22
Ağ erişimini kullanmayın.
92.
Install software matching the component-ID.
2019-02-22
Bileşen kimliğiyle eşleşen yazılım yükle.
101.
MIME types
2019-02-22
Mime Türleri
102.
Make request without any caching.
2019-02-22
Önbelleğe alma olmadan istekte bulunun.
103.
Manually selected location of AppStream cache.
2019-02-22
AppStream önbelleğinin manuel olarak seçilen konumu.
104.
Manually selected location of AppStream metadata to scan.
2019-02-22
Taranacak AppStream meta verilerinin manuel olarak seçilen yeri.
117.
No value for the item to search for was defined.
2019-02-22
Aranacak öge için değer tanımlanmadı.
128.
Remove software matching the component-ID.
2019-02-22
Bileşen kimliğiyle eşleşen yazılımı kaldır.
150.
The TYPE must be a valid component-type, such as: %s
2019-02-22
TYPE, şunun gibi geçerli bir bileşen türü olmalıdır: %s
152.
This command takes optional TYPE and FILE positional arguments, FILE being a file to write to (or "-" for standard output).
2019-02-22
Bu komut isteğe bağlı TYPE ve FILE konumsal argümanlarını alır, FILE yazılacak bir dosyadır (veya standart çıktı için "-").
153.
This tool allows for reading, writing, validating and transformation of AppStream XML or YAML metadata. It also gives access to the system metadata pool, for example to query for software that provides a specific MIME-type, and installing it by its software component identifier.
2019-02-22
Bu araç, AppStream XML veya YAML meta verilerinin okunmasına, yazılmasına, onaylanmasına ve dönüştürülmesine izin verir. Ayrıca sistem meta veri havuzuna erişim sağlar, örneğin belirli bir MIME türü sağlayan yazılımın sorgulanması ve yazılım bileşen tanımlayıcısı ile kurulması.
162.
Unknown command '%s'.
2019-02-22
Bilinmeyen komut '%s'.
163.
Use the given .desktop file to fill in the basic values of the metainfo file.
2019-02-22
Metainfo dosyasının temel değerlerini doldurmak için verilen .desktop dosyasını kullanın.