Browsing Chinese (Simplified) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Chinese (Simplified) guidelines.
1120 of 6082 results
11.
GNOME Desktop Utilities
GNOME 桌面工具
Translated by Tao Wei on 2009-10-10
Reviewed by Luo Yufan on 2018-04-16
Located in ../menu-data-additional/gnome-utils.desktop.in.h:1
12.
Dictionary, Disk Usage Analyzer, Log File Viewer, Search Tool
字典,磁盘使用分析器,日志文件查看器,搜索工具
Translated by Qiu Haoyu on 2010-10-02
Reviewed by Luo Yufan on 2018-04-16
Located in ../menu-data-additional/gnome-utils.desktop.in.h:2
13.
Icedtea Java Plugin
Icedtea Java 插件
Translated and reviewed by Feng Chao on 2008-10-15
Located in ../menu-data-additional/icedtea-plugin.desktop.in.h:1
14.
Icedtea Java Browser Plugin
Icedtea Java 浏览器插件
Translated and reviewed by Feng Chao on 2008-10-15
Located in ../menu-data-additional/icedtea-plugin.desktop.in.h:2
15.
Kernel Panic
Kernel Panic
Translated by yu_codec on 2010-02-06
Reviewed by Wylmer Wang on 2010-12-28
Located in ../menu-data-additional/kernelpanic.desktop.in.h:1
16.
The Kernel Panic game for the Spring engine. A fast-paced RTS with no economy.
Kernel Panic 是一个基于 Spring 引擎的游戏。一个快节奏的即时战略游戏。
Translated by Wylmer Wang on 2010-12-28
Reviewed by Luo Yufan on 2018-04-16
Located in ../menu-data-additional/kernelpanic.desktop.in.h:2
17.
Commonly used applications with restricted copyright for kubuntu (mp3, avi, mpeg, TrueType, Java, Flash)
Kubuntu 中受到版权限制的常用软件 (mp3, avi, mpeg, TrueType, Java, Flash)
Translated by LYF on 2014-11-07
Reviewed by Luo Yufan on 2018-04-16
Located in ../menu-data-additional/kubuntu-restricted-extras.desktop.in.h:1
18.
Kubuntu restricted extras
Kubuntu 额外的版权受限程序
Translated by Feng Chao on 2008-10-15
Reviewed by Wylmer Wang on 2010-12-28
Located in ../menu-data-additional/kubuntu-restricted-extras.desktop.in.h:2
19.
LXDE (the Lightweight X11 Desktop Environment)
LXDE (轻量级 X11 桌面环境)
Translated and reviewed by Qiu Haoyu on 2010-10-10
Located in ../menu-data-additional/lxde.desktop.in.h:1
20.
Meta-package for the Lightweight X11 Desktop Environment
轻量级 X11 桌面环境元软件包
Translated by Feng Chao on 2009-08-22
Reviewed by Aron Xu on 2012-04-15
Located in ../menu-data-additional/lxde.desktop.in.h:2
1120 of 6082 results

This translation is managed by Ubuntu Simplified Chinese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 0xff, Alca, Allan, Anthony Wong, Aron Xu, Bill Lee, Carlos Gong, Carlos Gong, Charles Fu, Chen Ming, David Gao, Dick Chen, Dingyuan Wang, Dong Dong, Elvisqin, Erik YAU, EthanZ6174, Evan, Felix Yan, Feng Chao, Fenghua Wang, Fstone, Guanglin Du, Guillem Hernandez Sola, Haoming Zhang, Heling Yao, Jason Zhao, John Lin, Junius Scorpio, Kenet Jervet, LYF, Lele Long, Loring, Luo Lei, Luo Yufan, ManDrive, Mingye Wang, Norbux, Pang Jingguang, Pascal Han, PeanutBlake, Qiu Haoyu, Robert Ma, Robin, Rockworld, Ronald Bai, Sheng Yong, Soonjm, SuperWangCC, Tao Wei, Tolbkni Kao, Tom Robert, Wang Dianjin, Wang Luming, WangZhenyan, Wbx20000, Wylmer Wang, Xhacker Liu, Xiaoqi Zhao, Xiaoxing Ye, Yiding He, York Wong, YunQiang Su, Z.X.Lyn, ZhangCheng, Zhuoluo Clark Yang, Zowie Zhou, acgn, adcros, autosome, bystander, chenjuncheng, cthbleachbit, darkblue, duolon, farta, flow, guevara.ya, gz_wh, han shanfeng, highwind, jayfantsy, jiaowen520li, jinyutao, kim, lainme, lathanei zm, lee, legendary_tz, li minzheng, liangzi, liqiongfan, lishoujun, liz, lizhenbo, losier.cc, lulujyc, lumingzh, luojie-dune, luwen, lvlei25, maxim(Feng Liu), mike2718, mozillazg, pangliang, peaceman, prongs, qin_sx, sehi8086, simon, toshiba, wanghaoqiang, wangwei, williamjoy, wuyongzhouling, yhpp, yu_codec, yuane, zhangchao, zhangmiao, zhxq, 何腾飞, 冯超, 张伟, 张海, 施鹍, 永不独行的老刘爱读书, 永安, 蚂蚁, 辰龙, 陈炜鑫, 高必成.