Translations by Piotr Drąg

Piotr Drąg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
2.
Attempt to set invalid NRC map '%c'.
2010-05-26
Próba ustawienia nieprawidłowej mapy NRC "%c".
4.
Attempt to set invalid wide NRC map '%c'.
2010-05-26
Próba ustawienia nieprawidłowej rozległej mapy NRC "%c".
8.
Error compiling regular expression "%s".
2010-05-26
Błąd podczas kompilowania wyrażenia regularnego "%s".
10.
Error reading from child: %s.
2010-05-26
Błąd podczas odczytywania z procesu potomnego: %s.
11.
Unable to send data to child, invalid charset convertor
2010-05-26
Nie można wysłać danych do potomka, nieprawidłowa konwersja znaków
12.
Error (%s) converting data for child, dropping.
2010-05-26
Błąd (%s) podczas konwertowania danych dla potomka. Porzucono.
13.
Error reading PTY size, using defaults: %s.
2010-05-26
Błąd podczas odczytywania rozmiaru PTY, używanie domyślnego: %s.
15.
_vte_conv_open() failed setting word characters
2010-05-26
Funkcja g_iconv_open() nie została ukończona podczas ustawiania znaków o szerokości słowa
18.
Could not parse the geometry spec passed to --geometry
2010-05-26
Nie można przetworzyć danych geometrii przekazanych za pomocą --geometry