Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
~
Save As...
2010-06-22
Ruaje Si...
~
_Photo Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Fotos:
~
_Text Resolution:
2010-06-22
_Rezolucioni i Tekstit:
~
Start a new document
2010-06-22
Filloje një dokument të ri
~
Scan Side:
2010-06-22
Skanoje anën
~
Scan S_ource:
2010-06-22
Skanoje b_urimin
~
Rotate Left
2010-06-22
Rrotullo Majtas
~
Page Size:
2010-06-22
Përmasa e Faqes:
~
Rotate Right
2010-06-22
Rrotullo Djathtas
~
New
2010-06-22
I ri
~
Crop
2010-06-22
Prej
~
Front and Back
2010-06-22
Para dhe Mbrapa
1.
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
7.
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
13.
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
15.
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
17.
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
19.
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
25.
Simple Scan
2010-06-22
Skanim i thjeshtë
26.
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
32.
Single _Page
2010-06-22
Faqe_e_vetme
33.
All Pages From _Feeder
2010-06-22
Të Gjitha Faqet Nga _Ushqyesi
35.
Text
2010-06-22
Tekst
36.
Photo
2010-06-22
Foto
37.
_Document
2010-06-22
_Dokumenti
38.
Sc_an
2010-06-22
Sk_anim
39.
_Stop Scan
2010-06-22
_Ndalo Skanimin
41.
_Email
2010-06-22
_Email
2010-06-22
_Imellë
42.
_Page
2010-06-22
_Faqe
43.
Rotate _Left
2010-06-22
Rrotullo _Majtas
44.
Rotate _Right
2010-06-22
Rrotullo _Djathtas
45.
_Crop
2010-06-22
Preje
46.
_None
2010-06-22
_Asnjë
47.
A_4
2010-06-22
A_4
48.
A_5
2010-06-22
A_5
49.
A_6
2010-06-22
A_6
50.
_Letter
2010-06-22
_Shkronjë
51.
Le_gal
2010-06-22
Le_gal
53.
_Custom
2010-06-22
_Sipas përdoruesit
54.
_Rotate Crop
2010-06-22
_Prerje me Rrotullim
57.
_Help
2010-06-22
_Ndihmë
58.
_Contents
2010-06-22
_Përmbajtje
59.
Scan a single page from the scanner
2010-06-22
Skanoje një faqe të thjeshtë prej skanerit
60.
Scan
2010-06-22
Skanim
61.
Save document to a file
2010-06-22
Ruaje dokumentin tek një fajll
62.
Save
2010-06-22
Ruaj
63.
Stop the current scan
2010-06-22
Ndaloje skanimin e tanishëm
64.
Stop
2010-06-22
Ndalo
77.
Image Files
2010-06-22
Kartela Pamje