Translations by Kjetil Birkeland Moe

Kjetil Birkeland Moe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
~
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2011-09-19
Kjør «%s --help» for å se en full liste over tilgjengelige kommandolinjevalg.
~
[DEVICE...] - Scanning utility
2011-09-19
[ENHET...] - Scanneutstyr
~
Scan Side:
2010-04-27
Skann side:
~
Front and Back
2010-04-27
For- og bakside
~
Page Size:
2010-04-27
Sidestørrelse:
~
Change _Scanner
2010-04-17
Bytt _skanner
~
Username and password required to access '%s'
2010-04-17
Behøver brukernavn og passord for å få tilgang til '%s'
~
_Text Resolution:
2010-04-17
_Tekstoppløsning
~
_Photo Resolution:
2010-04-17
_Bildeoppløsning:
~
Start a new document
2010-04-17
Begynn et nytt dokument
~
Rotate Left
2010-04-17
Roter mot venstre
~
New
2010-04-17
Ny
~
Rotate Right
2010-04-17
Roter mot høyre
~
New
2010-04-14
Nytt
1.
Device to scan from
2010-04-17
Enhet det skal skannes fra
2.
SANE device to acquire images from.
2010-04-17
SANE-enhet som bilder skal hentes fra.
3.
Type of document being scanned
2010-04-17
Dokumenttype som skannes
4.
Type of document being scanned. This setting decides on the scan resolution, colors and post-processing.
2011-09-19
Dokumenttype som skal scannes. Denne innstillingen endrer oppløsning, farger og etterbehandling.
5.
Width of paper in tenths of a mm
2010-04-27
Papirbredde i tiendels millimeter
6.
The width of the paper in tenths of a mm (or 0 for automatic paper detection).
2010-04-27
Papirbredden i tiendels millimeter (eller 0 for automatisk gjenkjenning).
7.
Height of paper in tenths of a mm
2010-04-27
Papirhøyde i tiendels millimeter
8.
The height of the paper in tenths of a mm (or 0 for automatic paper detection).
2010-04-27
Papirhøyde i tiendels millimeter (eller 0 for automatisk gjenkjenning).
13.
Resolution for text scans
2010-04-17
Oppløsning for tekstskanning
14.
The resolution in dots-per-inch to use when scanning text.
2010-04-17
Oppløsningen i punkter-per-tomme for skanning av tekst.
15.
Resolution for photo scans
2010-04-17
Oppløsning for bildeskanning
16.
The resolution in dots-per-inch to use when scanning photos.
2010-04-17
Oppløsning i punkter-per-tomme for skanning av bilder.
17.
Page side to scan
2010-04-27
Side som skal skannes
18.
The page side to scan.
2011-09-19
Siden som skal scannes.
19.
Directory to save files to
2010-04-17
Lagre filer i mappe
20.
The directory to save files to. Defaults to the documents directory if unset.
2010-04-17
Mappen filer skal lagres til. Standard er dokumentmappen.
25.
Simple Scan
2010-04-17
Simple Scan
26.
Scan Documents
2010-04-17
Skann dokumenter
32.
Single _Page
2010-04-17
Enkel _side
33.
All Pages From _Feeder
2010-04-17
Alle sider fra papirmater
38.
Sc_an
2010-04-17
Sk_ann
39.
_Stop Scan
2010-04-17
_Stopp skanning
41.
_Email
2010-04-17
_E-post
46.
_None
2010-04-14
I_ngen
53.
_Custom
2010-04-14
_Egendefinert
54.
_Rotate Crop
2010-04-17
_Roter beskjæringsområdet
55.
Move Left
2010-09-22
Flytt til venstre
56.
Move Right
2010-09-22
Flytt til høyre
58.
_Contents
2010-04-17
_Innhold
59.
Scan a single page from the scanner
2010-04-17
Skann én enkel side fra skanneren
61.
Save document to a file
2010-04-27
Lagre dokument til fil
63.
Stop the current scan
2010-04-17
Stopp skanning
64.
Stop
2010-04-17
Stopp
72.
Please check your scanner is connected and powered on
2010-04-17
Undersøk om skanneren er riktig tilkoblet, og at den er slått på
76.
Scanned Document.pdf
2010-04-17
Skannet_dokument.pdf
2010-04-14
Skannet dokument.pdf