Translations by Никола Радовановић

Никола Радовановић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 908 results
~
Save Details...
2013-03-19
Сачувај детаље...
~
%-I:%M:%S %p
2013-03-19
%-I:%M:%S %p
~
Modif_y Tags...
2013-03-19
Измени _ознаке ...
~
_Add Tags...
2013-03-19
_Додај ознаке...
~
%-I:%M %p
2013-03-19
%-I:%M %p
~
Show the application's version
2013-03-19
Прикажи верзију програма
~
Display the comment of each photo
2013-03-19
Прикажи коментаре за сваку слику
~
couldn't copy %s to %s
2013-03-19
нисам могао да ископирам %s на %s
~
Display the sidebar
2013-03-19
Прикажи бочну површ
~
Edit _Comment...
2013-03-19
Измени _коментар...
~
Display the comment of each event
2013-03-19
Прикажи коментар уз сваки догађај
~
A4 (210 x 297 mm)
2012-09-20
A4 (210 x 297 mm)
~
_Add Tags...
2012-09-20
_Додајем ознаке...
~
Tabloid (11 x 17 in.)
2012-09-20
Таблоид (11 x 17 in.)
~
Send T_o...
2012-09-20
Пошаљи _у...
~
A3 (297 x 420 mm)
2012-09-20
A3 (297 x 420 mm)
~
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't continue.
2012-09-20
Не могу да наставим објављивање на Flickr јер није доступна датотека.
~
Letter (8.5 x 11 in.)
2012-09-20
Писмо (8.5 x 11 in.)
~
You are not currently logged into Picasa Web Albums. Click Login to log into Picasa Web Albums in your Web browser. You will have to authorize Shotwell Connect to link to your Picasa Web Albums account.
2012-09-20
Тренутно нисте пријављени на Picasa интернет албуме. Кликните "Пријави се" за приступ Picasa интернет албумима у вашем прегледачу интернета. Потребно је да ауторизујете Shotwell повезивач како би се повезали са вашим Picasa налогом.
~
_Modify original photo file
2012-09-20
_Измени изворну фотографију
~
_Modify original photo files
2012-09-20
_Измени изворне фотографије
~
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't continue.
2012-09-20
Не могу да наставим објављивање на Facebook јер није доступна датотека.
~
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't continue.
2012-09-20
Не могу да наставим објављивање на Picasa јер није доступна датотека.
~
A file required for publishing is unavailable. Publishing to Youtube can't continue.
2012-09-20
Не могу да наставим објављивање на Youtube јер није доступна датотека.
~
_Report a Problem...
2012-09-20
_Пријави проблем...
~
Creating album %s...
2012-09-20
Правим албум %s...
~
Google+ (2048 x 1536 pixels)
2012-09-20
Google+ (2048 x 1536 тачака)
~
Edit _Title...
2012-04-12
Измени _наслов ...
~
Import From _Application...
2012-04-12
Увези из _програма ...
~
Importing from %s can't continue because an error occurred:
2012-04-12
Не могу да наставим увоз из %s јер се појавила следећа грешка:
~
You are not currently logged into Flickr. Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account.
2012-04-12
Тренутно нисте повезани са вашим Flickr налогом. Пријавите се на Flickr у вашем претраживачу интернета. Како би се повезали са вашим Flickr налогом морате ауторизовати везу.
~
Starting import, please wait...
2012-04-12
Започињем увоз, молим сачекајте ...
~
New _Tag...
2012-04-12
Нова _ознака ...
~
Ne_w Saved Search...
2012-04-12
Но_ва сачувана претрага...
~
Move Tag "%s"
2012-04-12
Премести ознаку "%s"
~
Re_name...
2011-09-09
Пре_именуј...
~
Remove Tag "%s" From Photos
2011-09-09
Уклони ознаку "%s" са фотографија
~
Remove Tag "%s" From Photo
2011-09-09
Уклони ознаку "%s" са фотографија
~
_Modify original file
2011-09-09
_Измени изворне датотеке
~
Export metadata
2011-09-09
Извоз метаподатака
~
_Rename...
2011-09-09
_Преименуј...
~
_Edit...
2011-09-09
_Измена...
~
Tag the selected photo as "%s"
2011-09-09
Означи изабране фотографије као "%s"
~
Tag Photos as "%s"
2011-09-09
Означи фотографије као "%s"
~
Tag the selected photos as "%s"
2011-09-09
Означи изабране фотографије као "%s"
~
This will remove the saved search "%s". Continue?
2011-09-09
Да ли сте сигурни да желите да избришете сачувану претрагу "%s"?
~
Rename Search "%s" to "%s"
2011-09-09
Преименуј претрагу "%s" у "%s"
~
Tag Photo as "%s"
2011-09-09
Означи фотографије као "%s"
~
Remove Tag "%s" From _Photo
2011-09-09
Уклони ознаку "%s" са _фотографија
~
Delete Search "%s"
2011-09-09
Избриши претрагу "%s"