Translations by Banago

Banago has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
1178.
IV must be an even number of bytes in length.
2010-03-09
IV duhet të jetë një numër çift byte-sh në gjatësi.
1181.
Unable to determine private key type.
2010-03-09
Tipi i numrit privat nuk mund të përcaktohet.
1185.
Failed to decode certificate.
2010-03-09
Dekodifikimi i cetifikatës dështoi
1186.
Failed to initialize the crypto engine.
2010-03-09
Nisja e motorrit të shifrimit dështoi.
1187.
Invalid IV length (must be at least %zd).
2010-03-09
Gjatësi e pavlefshme e IV (duhet të jetë të paktën %zd).