Translations by Basri

Basri has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 72 results
~
In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values are 'local-only', 'always', 'never'.
2016-09-21
Nautilus hangi konumlarda alt klasörlerde arama yapsın. Mevcut değerler şunlardır: 'sadece yerel', 'her zaman', 'hiçbir zaman'.
~
Could not remove the already existing file with the same name in %F.
2013-01-03
%F içinde aynı adı taşıyan mevcut dosya silinemedi.
2013-01-03
%F içinde aynı adı taşıyan mevcut dosya silinemedi.
~
Error while copying “%B”.
2013-01-03
"%B" kopyalanırken hata oluştu.
~
Error while moving “%B”.
2013-01-03
"%B" taşınırken hata oluştu.
~
The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to read it.
2013-01-03
"%B" dizini kopyalanamaz, çünkü bu dizini okuma izniniz bulunuyor.
~
Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to see them.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalar kopyalanamaz, çünkü bu dosyaları görme izniniz bulunmuyor.
~
There was an error creating the folder “%B”.
2013-01-03
"%B" dizini yaratılırken bir hata oluştu.
~
The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to create it in the destination.
2013-01-03
"%B" dizini kopyalanamaz, çünkü bu dizini hedefte oluşturma izniniz bulunmuyor.
~
Duplicating “%B”
2013-01-03
"%B" ikizleniyor
~
Copying “%B” to “%B”
2013-01-03
“%B”, “%B” içine kopyalanıyor
~
Moving “%B” to “%B”
2013-01-03
“%B”, “%B” içine taşınıyor
~
Error while copying to “%B”.
2013-01-03
"%B" içine kopyalama işlemi sırasında hata oluştu.
~
There was an error getting information about “%B”.
2013-01-03
"%B" hakkında bilgi alınırken hata oluştu.
~
Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to see them.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalara işlem uygulanamıyor, çünkü bu dosyaları görme izniniz bulunmuyor.
~
The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read it.
2013-01-03
"%B" dosyasına işlem uygulanamıyor, çünkü bu dosyayı okuma izniniz bulunmuyor.
~
The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read it.
2013-01-03
"%B" dizinine işlem uygulanamıyor, çünkü bu dizini okuma izniniz bulunmuyor.
~
Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to see them.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalara işlem uyugulanamıyor, çünkü bu dosyaları görme izniniz bulunmuyor.
~
“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?
2013-01-03
"%B" çöpe taşınamaz. Bu dosyayı hemen silmek istiyor musunuz?
~
There was an error reading the folder “%B”.
2013-01-03
"%B" dizini okunurken bir hata oluştu.
~
The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to read it.
2013-01-03
"%B" dizini silinemez, çünkü bu dizin için okuma izniniz bulunmuyor.
~
There was an error getting information about the files in the folder “%B”.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalar hakkında bilgi alınırken bir hata oluştu.
~
Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to see them.
2013-01-03
"%B" dizinindeki dosyalar silinemez, çünkü bu dosyaları görme izniniz bulunmuyor.
~
Are you sure you want to permanently delete “%B”?
2013-01-03
"%B" öğesini kalıcı olarak silmek istediğinize emin misiniz?
~
Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?
2013-01-03
“%B” dosyasını çöpten kalıcı olarak silmek istediğinize emin misiniz?
15.
Where to perform recursive search
2016-09-21
Alt dizinleri de içeren arama nerede yapılsın
17.
Filter the search dates using either last used or last modified
2016-09-21
Arama tarihlerini son kullanılan ya da son değiştirilene göre süz
18.
Filter the search dates using either last used or last modified.
2016-09-21
Arama tarihlerini son kullanılan ya da son değiştirilene göre süz.
20.
If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu item to bypass the Trash.
2016-09-21
Bu değer doğru'ya ayarlanırsa, Nautilus bağlam menüsünde, Çöp'e göndermeden kalıcı olarak sil seçeneği gösterir.
22.
If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links from the copied or selected files.
2016-09-21
Bu değer doğru'ya ayarlanırsa, Nautilus bağlam menüsünde, kopyalanan ya da seçilen dosyalardan bağ oluşturma seçenekleri gösterir.
23.
Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash
2016-09-21
Dosya silerken ya da Çöp'ü boşaltırken onay istensin
31.
Show the package installer for unknown MIME types
2016-09-21
Bilinmeyen MIME türleri için paket yükleyicisini göster
32.
Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME type is opened, in order to search for an application to handle it.
2016-09-21
Bilinmeyen bir MIME türü açılması halinde bu dosyayı işleyecek bir uygulama aramak için bir paket yükleyicisi diyalog kutusu gösterilsin
271.
Not allowed to set permissions
2013-01-03
İzinlerin belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
İzinlerin belirlenmesine izin verilmiyor
272.
Not allowed to set owner
2013-01-03
Sahibin belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
Sahibin belirlenmesine izin verilmiyor
274.
Not allowed to set group
2013-01-03
Grup belirlenmesine izin verilmiyor
2013-01-03
Grup belirlenmesine izin verilmiyor
286.
Font
2013-01-03
Yazı Tipi
288.
Archive
2013-01-03
Arşiv
292.
Contacts
2013-01-03
Kişiler
293.
Calendar
2013-01-03
Takvim
294.
Document
2013-01-03
Belge
296.
Spreadsheet
2013-01-03
Hesap Tablosu
2013-01-03
Hesap Tablosu
298.
Folder
2013-01-03
Dizin
301.
Link (broken)
2013-01-03
Bağ (kırık)
325.
approximately %'d hour
approximately %'d hours
2013-01-03
yaklaşık %'d saat
2013-01-03
yaklaşık %'d saat