Translations by Christoffer Holmstedt

Christoffer Holmstedt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 861 results
11.
Bevels
2015-02-19
Fasning
14.
Smooth drop-like bevel with metallic finish
2015-02-19
Slät dropp-lik fasning med metallisk finish
17.
Edges are partly feathered out
2015-02-19
Sidorna är delvis utsuddade
29.
Soft, cushion-like bevel with matte highlights
2015-02-19
Mjuk, kudd-lik fas med matta ljuspunkter
32.
Ripple
2014-09-13
Vågringar
44.
Zebra
2015-02-19
Zebra
50.
Sharpen edges and boundaries within the object, force=0.15
2015-02-19
Skärpa kanter och gränser inuti objektet, styrka=0.15
52.
Sharpen edges and boundaries within the object, force=0.3
2015-02-19
Skärpa kanter och gränser inuti objektet, styrka=0.3
61.
Imitate aged photograph
2015-02-19
Imitera ett gammalt fotografi
62.
Organic
2015-02-19
Organiskt
64.
Bulging, knotty, slick 3D surface
2015-02-19
Knölig, knottrig, glatt 3D-yta
66.
Gray bevelled wires with drop shadows
2015-02-19
Gråa fasade trådar med skuggning
68.
Random inner-bevel holes
2015-02-19
Slumpad infasade hål
72.
Soft bevel, slightly depressed middle
2015-02-19
Mjuk fasning, något intryckt mitt
77.
Random paint streaks downwards
2015-02-19
Stokastiska penseldrag nedåt
86.
Flexible bubbles effect with some displacement
2015-02-19
Flexibla bubblor med förskjutning
89.
Bubble effect with refraction and glow
2015-02-19
Bubbeleffekt med refraktion och sken
97.
Soft, pastel-colored, blurry bevel
2015-02-19
Mjuk, pastell-färgad, suddig fasning
99.
Thin like a soap membrane
2015-02-19
Tunnt likt ett membran av såpa
106.
Leaves on the ground in Fall, or living foliage
2015-02-19
Löv på marken vid hösten, eller levande trädkronor
108.
Illuminated translucent plastic or glass effect
2015-02-19
Upplyst genomskinlig plast eller glas effekt
110.
Waxy texture which keeps its iridescence through color fill change
2015-02-19
Vaxig textur som behåller sitt skimmer genom färg och fyllnadsändring
112.
Eroded metal texture with ridges, grooves, holes and bumps
2015-02-19
Rostig metalltextur med kanter, skåror, hål och knölar
120.
Stone wall texture to use with not too saturated colors
2015-02-19
Stenväggstextur för användning med inte alltför mättade färger
122.
Silk carpet texture, horizontal stripes
2015-02-19
Silkmattetextur, horizontella ränder
124.
Gel effect with light refraction
2015-02-19
Geléeffekt med lätt refraktion
126.
Gel effect with strong refraction
2015-02-19
Geléeffekt med stark refraktion
128.
Metallized effect with a soft lighting, slightly translucent at the edges
2015-02-19
Mettalic färg-effekt med en mjuk ljussättning, svagt genomskinlig vid kanterna
132.
Strongly raised border around a flat surface
2015-02-19
Starkt upphöjd kant runt en platt yta
134.
Gel Ridge metallized at its top
2015-02-19
Gelékant som är metallisk vid toppen
136.
Fat oil with some adjustable turbulence
2015-02-19
Tjock olja med justerbar turbulens
139.
Creates a black light inside and outside
2015-02-19
Skapar ett svart ljus inuti och utanför
141.
Scattered cubes; adjust the Morphology primitive to vary size
2015-02-19
Utspridda kuber
143.
Peeling painting on a wall
2015-02-19
Målning på vägg som flagnar av
145.
Splattered cast metal, with golden highlights
2015-02-19
Stänkt metall, med gyllene punkter
147.
Fat pasted cast metal, with golden highlights
2015-02-19
Tjock utspridd metall, med gyllene punkter
149.
Crumpled matte plastic, with melted edge
2015-02-19
Skrynklad matt plast, med smälta kanter
151.
Slightly cracked enameled texture
2015-02-19
Lätt sprucken emaljerad textur
155.
Crumpled glossy paper effect which can be used for pictures as for objects
2015-02-19
Skrynklat blankt papper-effekt som kan användas för bilder och objekt
157.
Inner colorized shadow, outer black shadow
2015-02-19
Innre färgad skugga, yttre svart skugga
159.
Convert to small scattered particles with some thickness
2015-02-19
Omvandla till små utspridda partiklar med viss tjocklek
163.
Blurred colorized contour, empty inside
2015-02-19
Suddig färgad kontur, tom insida
165.
Bevel, crude light, discoloration and glow like in electronic microscopy
2015-02-19
Fasning, grovt ljus, missfärgning och sken likt en elektrisk mikroskopi
171.
Glowing image content without blurring it
2015-02-19
Gör bild skinande utan att oskärpa bilden
173.
Illuminated stained glass effect
2015-02-19
Ilumminerad mosaik-effekt i glas
175.
Illuminated glass effect with light coming from beneath
2015-02-19
Ilumminerad mosaik-effekt i glas, med ljus kommande nedanifrån
177.
Same as HSL Bumps but with transparent highlights
2015-02-19
Samma som HSL Bumpar men med transparenta accentueringar
179.
Same as Bubbly Bumps but with transparent highlights
2015-02-19
Samma som Bubbliga Bumpar men med transparenta accentueringar
181.
Displace the outside of shapes and pictures without altering their content
2015-02-19
Förskjut utsidan av former och bilder utan att förändra deras innehåll
183.
Roughen all inside shapes
2015-02-19
Gör alla innre former grövre