Translations by Miloš Popović

Miloš Popović has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 299 results
~
No printers available
2011-05-21
Нема доступних штампача
~
Cursor _blinks in text fields
2011-05-21
Курсор _трепће у пољима за унос текста
~
My Account
2011-05-21
Мој налог
~
Printers
2011-05-21
Штампачи
~
_Method
2011-05-21
_Начин:
~
Held
2011-05-21
Задржан
~
To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press Backspace to clear.
2011-05-21
Да измените пречицу, кликните на одговарајући ред и укуцајте нову комбинацију тастера или притисните „Backspace“ да обришете пречицу.
~
Displays
2011-05-21
Екрани
~
Login Options
2011-05-21
Опције пријављивања
~
%u active
%u active
2011-05-21
%u активан
%u активна
%u активних
~
Group Password
2011-05-21
Лозинка групе
~
Time
2011-05-21
Време
~
Automatic
2011-05-21
Аутоматски
~
Jobs
2011-05-21
Послови
~
Air_plane Mode
2011-05-21
Режим у _авиону
~
Proxy
2011-05-21
Посредник
~
%d-bit
2011-05-21
%d-бита
~
Version %s
2011-05-21
Издање %s
~
Do you want to keep %s's files?
2011-05-21
Да ли желите да сачувате датотеке корисника „%s“?
~
Other Accounts
2011-05-21
Остали налози
~
Manual
2011-05-21
Ручно
~
Power
2011-05-21
Напајање
~
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2011-05-21
Пречица „%s“ не може бити коришћена јер ће бити немогуће куцати користећи овај тастер. Пробајте да придодате тастер као што је „Цтрл, Алт или Шифт“.
~
Add a New Printer
2011-05-21
Додај нови штампач
~
Supply Level
2011-05-21
Ниво залиха
~
Shortcuts
2011-05-21
Пречице
~
Shortcut;Repeat;Blink;
2011-05-21
Пречица;Понови;Трепни;
~
Toner Level
2011-05-21
Ниво тонера
~
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device.
2011-05-21
Морате сачувати један од ваших отисака прста са уређаја „%s“, како би омогућили пријаву на систем отиском прста.
~
Job State
2011-05-21
Стање посла
~
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2011-05-21
Уколико доделите пречицу за „%s“, пречица „%s“ ће бити искључена.
~
Job Title
2011-05-21
Назив посла
~
Add New Printer
2011-05-21
Додај нови штампач
~
Supply
2011-05-21
Залихе
~
Group Name
2011-05-21
Име групе
~
Sorry! The system printing service doesn't seem to be available.
2011-05-21
Изгледа да није доступан позадински програм за штампу.
~
Zoom
2011-05-21
Увећано
~
None
2011-05-21
Ништа
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Промене током целог дана
10.
Wallpapers
2011-05-21
Позадина
17.
_Cancel
2011-05-21
_Избриши
20.
%d × %d
2011-05-21
%d x %d
22.
Current background
2011-05-21
Тренутна позадина
149.
30 minutes
2011-05-21
30 минута
167.
Language
2011-05-21
Језик
179.
January
2011-05-21
Јануар
180.
February
2011-05-21
Фебруар
181.
March
2011-05-21
Март
182.
April
2011-05-21
Април
183.
May
2011-05-21
Мај