Translations by Jiri Grönroos

Jiri Grönroos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1083 results
~
Credentials have expired.
2017-06-18
Kirjautumistiedot ovat vanhentuneet.
~
The control center is GNOME's main interface for configuration of various aspects of your desktop.
2015-11-10
Asetuskeskus on Gnomen ensisijainen käyttöliittymä työpöydän monien eri asetusten muokkaamiseen.
~
Show Message Content in Banners
2015-08-19
Näytä viestin sisältö bannerissa
~
Notification Banners
2015-08-19
Ilmoitusbannerit
~
Lock Screen Notifications
2015-08-19
Lukitusnäytön ilmoitukset
~
Notification Banners
2015-08-19
Ilmoitusbannerit
~
Are you sure you want to revoke remotely managed %s's account?
2015-08-19
Haluatko varmasti kumota käyttöoikeudet etähallitulta tililtä %s?
~
Rotate by 180°
2015-08-19
Käännä 180°
~
Lock Screen Notifications
2015-08-19
Lukitusnäytön ilmoitukset
~
Show Message Content on Lock Screen
2015-08-19
Näytä viestin sisältö lukitusnäytöllä
~
Rotate counterclockwise by 90°
2015-08-19
Käännä vastapäivään 90°
~
Media sharing allows you to share music, photos and videos over the network.
2015-08-19
Mediajakaminen mahdollistaa musiikkin, valokuvien ja videoiden jakamisen verkon kautta.
~
Rotate clockwise by 90°
2015-08-19
Käännä myötäpäivään 90°
~
"%s" is currently associated with "%s", this shortcut will be disabled if you move forward.
2015-01-06
"%s" on sidottu toimintoon "%s", tämä pikanäppäin poistetaan käytöstä jos jatkat eteenpäin.
~
_Assign
2015-01-06
_Aseta
~
The username cannot start with a '-'.
2015-01-06
Käyttäjätunnus ei voi alkaa merkillä '-'.
~
A user with the username '%s' already exists.
2015-01-06
Käyttäjä tunnuksella '%s' on jo olemassa.
~
The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, digits and any of characters '.', '-' and '_'.
2015-01-06
Käyttäjätunnus voi koostua kirjaimista välillä a-z, numeroista sekä merkeistä '.', '-' ja '_'.
~
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;bond;DNS;
2015-01-06
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;bond;DNS;verkko;langaton;lähiverkko;välityspalvelin;laajakaista;modeemi;nimipalvelut;
~
Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;Monitor;
2015-01-06
Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;Monitor;Paneeli;Projektori;Näyttö;Resoluutio;Tarkkuus;Virkistystaajuus;
~
Wayland
2015-01-06
Wayland
~
Used to determine your geographical location
2015-01-06
Käytetään maantieteellisen sijaintisi määrittämiseen
~
Bookmarks
2014-10-01
Kirjanmerkit
~
A_uthenticate
2014-10-01
_Tunnistaudu
~
Other
2014-10-01
Muu
~
Fast
2014-10-01
Nopea
~
The zone defines the trust level of the connection
2014-10-01
Vyöhyke määrittää yhteyden luottamustason
~
(none)
2014-10-01
(ei mitään)
~
_Default printer
2014-10-01
_Oletustulostin
~
Places
2014-10-01
Sijainnit
~
Slow
2014-10-01
Hidas
~
Firewall _Zone
2014-10-01
Palomuurin _vyöhyke
~
Slow
2014-10-01
Hidas
~
Test Your Settings
2014-10-01
Testaa asetukset
~
Fast
2014-10-01
Nopea
~
Default
2014-10-01
Oletus
~
Allow Remote Control
2014-10-01
Salli etäkäyttö
~
Presentation
2014-10-01
Esitys
~
Show the top bar and Activities Overview on this display
2014-10-01
Näytä yläpalkki ja yleisnäkymä tällä näytöllä
~
Show slideshows and media only
2014-10-01
Näyttää vain diaesitykset ja muun median
~
Secondary
2014-10-01
Toissijainen
~
Primary
2014-10-01
Ensisijainen
~
Size
2014-10-01
Koko
~
Aspect Ratio
2014-10-01
Kuvasuhde
~
Secondary Display
2014-10-01
Toissijainen näyttö
~
Join this display with another to create an extra workspace
2014-10-01
Liitä tämä näyttö toiseen luodaksesi lisää työtilaa
~
Don't use this display
2014-10-01
Älä käytä tätä näyttöä
~
_Arrange Combined Displays
2014-10-01
_Järjestä yhdistetyt näytöt
~
Slow
2014-10-01
Hidas
~
Fast
2014-10-01
Nopea