Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
~
View details
2011-11-08
Vaata detaile
~
Remove profile
2011-11-08
Eemalda profiil
~
Add profile
2011-11-08
Lisa profiil
~
VPN Type
2011-11-08
VPNi tüüp
63.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
65.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
75.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
76.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
77.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
85.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
86.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
87.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
124.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
126.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
132.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
289.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
801.
When plugged in
2011-11-08
Seinatoitel
1016.
Times
2011-11-08
Ajad
1115.
_Fade:
2011-11-08
_Hajumine:
1123.
_Test Speakers
2011-11-08
_Kõlarite kontroll
1127.
_Output volume:
2011-11-08
_Väljundi helitugevus
1133.
_Input volume:
2011-11-08
_Sisendi helitugevus
1137.
_Alert volume:
2011-11-08
_Hoiatuse helitugevus
1215.
A_cceptance delay:
2011-11-08
Vastuvõt_u viivitus:
1221.
Beep when a key is _rejected
2011-11-08
Piiks, kui klahvi _ei tunnistata
1473.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...