Translations by pp/bs

pp/bs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
129.
Simulate an image painted on window blinds
2010-10-14
Symuluj obraz malowany na zasłonach okiennych
339.
Stretch color saturation to cover maximum possible range
2010-10-14
Rozciągnij nasycenie kolorów do maksymalnego możliwego zakresu
361.
Replace all colors with shades of a specified color
2010-10-14
Zastąp wszystkie kolory odcieniami określonej barwy
371.
Invalid remap array was passed to remap function
2010-10-14
Do funkcji mapowania została przekazana niewłaściwa tablica mapowania.
459.
Apply a generic 5x5 convolution matrix
2010-10-14
Zastosuj ogólną macierz splotu 5x5
461.
Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels.
2010-10-14
Macierz splotu nie działa na wartswach mniejszych niż 3x3 piksele.