Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 41 results
10.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
Huruvida systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas för redigering av text istället för ett typsnitt som är specifikt för gedit. Om detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i alternativet ”Redigerartypsnitt” att användas istället för systemtypsnittet.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Huruvida systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas för redigering av text istället för ett typsnitt som är specifikt för gedit. Om detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i alternativet "Redigerartypsnitt" att användas istället för systemtypsnittet.
Suggested by Daniel Nylander on 2007-03-03
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
13.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Använd standardtypsnitt” är frånslaget.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet "Använd standardtypsnitt" är frånslaget.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
19.
Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the "Autosave Interval" option.
Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. Du kan ange tidsintervallet med alternativet ”Intervall för automatiskt sparande”.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. Du kan ange tidsintervallet med alternativet "Intervall för automatiskt sparande".
Suggested by Daniel Nylander on 2010-03-14
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
60.
Notebook Show Tabs Mode
Visningsläge för anteckningsblocksflikar
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Visningsläge för specialflikar
Suggested by Daniel Nylander on 2011-05-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:169
61.
Specifies when to show the notebook tabs. Use "never" to never show the tabs, "always" to always show the tabs, and "auto" to show the tabs only when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
Anger när anteckningsblocksflikar ska visas. Använd "never" för att aldrig visa flikarna, "always" för att alltid visa flikarna och "auto" för att visa flikarna endast när det finns fler än en flik. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger när specialflikar ska visas. Använd "never" för att aldrig visa flikarna, "always" för att alltid visa flikarna och "auto" för att visa flikarna endast när det finns fler än en flik. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här.
Suggested by Daniel Nylander on 2011-05-20
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
67.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
Anger det maximala antalet senaste öppnade filer som kommer att visas i undermenyn ”Senaste filer”.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger det maximala antalet senaste öppnade filer som kommer att visas i undermenyn "Senaste filer".
Suggested by Daniel Nylander on 2007-03-03
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
81.
Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the "Print Header" option is turned on.
Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Skriv ut huvud” är påslaget.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet "Skriv ut huvud" är påslaget.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
84.
Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the "Print Line Numbers" option is non-zero.
Anger det typsnitt som ska användas för radnummer vid utskrift. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Skriv ut radnummer” inte är noll.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger det typsnitt som ska användas för radnummer vid utskrift. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet "Skriv ut radnummer" inte är noll.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
96.
List of active plugins. It contains the "Location" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
Lista med aktiva insticksmoduler. Den innehåller ”platsen” för de aktiva insticksmodulerna. Se filen .gedit-plugin för att få tag i ”platsen” för en given insticksmodul.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Lista med aktiva insticksmoduler. Den innehåller "platsen" för de aktiva insticksmodulerna. Se filen .gedit-plugin för att få tag i "platsen" för en given insticksmodul.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Osäker.
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
105.
[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]
[FIL…] [+RAD[:KOLUMN]]
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
In upstream:
[FIL...] [+RAD[:KOLUMN]]
Suggested by Daniel Nylander on 2011-05-20
Located in ../gedit/gedit-app.c:158
110 of 41 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Arve Eriksson, Christian Rose, Daniel Nylander, Erik Hellberg, Josef Andersson, Peter Ahlgren, Sebastian Rasmussen.