Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 16 results
1.
Edit text files
Urejajte besedilne datoteke
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2013-04-07
In upstream:
Enostavni urejevalnik besedilnih datotek
Suggested by Matej Urbančič on 2011-05-21
Located in data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.gedit.desktop.in:4
5.
Text Editor
Urejevalnik besedil
Translated by Matjaz Horvat on 2006-03-17
Reviewed by Sasa Batistic on 2018-03-12
In upstream:
Gedit – urejevalnik besedil
Suggested by Matej Urbančič on 2018-03-04
Located in data/org.gnome.gedit.desktop.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
10.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
Ali naj se uporabi privzeta sistemska pisava s stalno širino za urejanje besedila namesto pisave, uporabljene v programu Gedit. V primeru, da ta možnost ni izbrana, bo namesto sistemske pisave uporabljena tista pisava, ki je imenovana kot možnost "Pisava urejevalnika".
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2013-04-07
In upstream:
Ali naj se uporabi privzeta sistemska pisava s stalno širino za urejanje besedila namesto pisave uporabljene v programu Gedit. V primeru, da ta možnost ni izbrana, bo namesto sistemske pisave uporabljena tista pisava, ki je imenovana kot možnost "Pisava urejevalnika".
Suggested by Matej Urbančič on 2010-02-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
14.
Style Scheme
Slogovna shema
Translated by Damir Jerovšek on 2013-04-07
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-08
In upstream:
Oblika sheme
Suggested by Matej Urbančič on 2008-01-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:47
15.
The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text.
ID sheme oblike GtkSourceView, uporabljen za obarvanje besedila.
Translated by Damir Jerovšek on 2013-04-07
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-08
In upstream:
ID GtkSourceView oblike sheme uporabljen za obarvanje besedila.
Suggested by Matej Urbančič on 2010-03-07
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:48
19.
Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the "Autosave Interval" option.
Ali naj gedit samodejno shrani spremenjene datoteke po določenem času. Časovni razmik lahko nastavite z možnostjo "Časovni razmik samodejnega shranjevanja".
Translated by Damir Jerovšek on 2013-04-07
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-08
In upstream:
Ali naj gedit samodejno shrani spremenjene datoteke po določenem času. Čas lahko nastavite z možnostjo "Časovni razmik samodejnega shranjevanja".
Suggested by Matej Urbančič on 2010-02-23
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
21.
Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the "Autosave" option is turned on.
Število minut, po katerih bo gedit samodejno shranil spremenjene datoteke. Upoštevano bo le v primeru, da je možnost "Samodejno shranjevanje" omogočena.
Translated by Damir Jerovšek on 2013-04-07
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-08
In upstream:
Število minut po katerih bo gedit samodejno shranil spremenjene datoteke. Upoštevano bo le v primeru, da je možnost "Samodejno shranjevanje" omogočena.
Suggested by Matej Urbančič on 2010-02-23
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
25.
Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use "none" for no wrapping, "word" for wrapping at word boundaries, and "char" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
Določa, kako naj se prelomijo dolge vrstice v urejevalni površini. Uporabite "none" za način brez lomljenja, "word" za lomljenje po besedah in "char" za lomljenje po posameznih znakih. Te vrednosti so občutljive na velikost črk, zato jih vnesite natanko tako, kot so napisane tukaj.
Translated by Damir Jerovšek on 2013-04-07
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2013-04-08
In upstream:
Določa kako naj se prelomijo dolge vrstice v urejevalni površini. Uporabite "none" za brez lomljenja, "word" za lomljenje po besedah in "char" za lomljenje po posameznih znakih. Te vrednosti so občutljive na velikost črk, zato jih vnesite natanko tako kot so napisane tukaj.
Suggested by Matej Urbančič on 2011-05-21
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
34.
Display Line Numbers
Prikaži številke vrstic
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2013-04-07
In upstream:
Pokaži številke vrstic
Suggested by Matej Urbančič on 2008-01-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:106
35.
Whether gedit should display line numbers in the editing area.
Ali naj gedit prikaže številke vrstic v urejevalni površini.
Translated and reviewed by Damir Jerovšek on 2013-04-07
In upstream:
Ali naj gedit pokaže številke vrstic v urejevalni površini.
Suggested by Matej Urbančič on 2008-01-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:107
110 of 16 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Damir Jerovšek, Dražen Matešić, Erazem Jurković, Matej Urbančič, Matic Zgur, Matjaz Horvat, gregor_s, Štefan Baebler.