Translations by Primoz Princic

Primoz Princic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
~
Didn't find 'emails.account' in JSON data
2014-01-25
V podatkih JSON ni mogoče najti 'emails.account'
~
Didn't find 'id' in JSON data
2014-01-25
V podatkih JSON ni mogoče najti 'id'
~
'%s' exited with status %d: mail not sent.
2014-01-25
program '%s' je zaključen s stanjem %d: elektronska pošta ni poslana.
~
The certificate's activation time is still in the future.
2014-01-25
Čas dovoljene uporabe potrdila je še v prihodnosti.
~
Could not execute '%s': mail not sent.
2014-01-23
Ni mogoče izvesti '%s': elektronska pošta ni poslana.
~
Data source '%s' does not support OAuth 2.0 authentication
2014-01-23
Podatkovni vir '%s' ne podpira overitve OAuth 2.0.
~
Could not create pipe to '%s': %s: mail not sent
2014-01-23
Ni mogoče ustvariti cevi do programa '%s': %s: elektronska pošta ni poslana.
~
Could not fork '%s': %s: mail not sent
2014-01-23
Ni mogoče razvejiti programa '%s': %s: elektronska pošta ni poslana.
~
'%s' exited with signal %s: mail not sent.
2014-01-23
program '%s' je zaključen s signalom %s: elektronska pošta ni poslana.
~
Host lookup '%s' failed: %s
2014-01-23
Iskanje gostitelja '%s' je spodletelo: %s
~
Host lookup '%s' failed. Check your host name for spelling errors.
2014-01-23
Poizvedba gostitelja '%s' je spodletela. Preverite napake v črkovanju imena gostitelja.
~
Execution of filter '%s' failed:
2014-01-23
Uveljavljanje filtra '%s' je spodletelo:
~
Error executing filter '%s': %s: %s
2014-01-23
Napaka filtriranja '%s': %s: %s
~
Error parsing filter '%s': %s: %s
2014-01-23
Napaka razčlenjevanja filtra '%s': %s: %s
~
Contact field '%s' of type '%s' specified in summary, but only boolean, string and string list field types are supported
2014-01-23
V povzetku je navedeno polje stika '%s' vrste '%s', vendar so podprte le vrste polj boolean, string in string list.
~
Invalid contact field '%d' specified in summary
2014-01-23
V povzetku je določeno neveljavno polje stika '%d'
~
Unable to connect to '%s':
2014-01-23
Ni mogoče vzpostaviti povezave z/s '%s':
~
Tried to modify contact '%s' with out of sync revision
2014-01-23
Poskus spreminjanja stika '%s' z neusklajeno različico
~
Error introspecting unknown summary field '%s'
2014-01-23
Napaka pregleda neznanega polja povzetka '%s'
32.
Downloading contacts (%d)...
2014-01-23
Prejemanje stikov (%d)...
182.
The library was built without phone number support.
2014-01-23
Knjižnica je zgrajena brez podpore za telefonske številke.
185.
Invalid country calling code
2014-01-23
Neveljavna klicna številka države
186.
Remaining text after the country calling code is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos za kodo države je prekratek, da bi bil lahko telefonska številka.
187.
Text is too short for a phone number
2014-01-23
Vnos je prekratek za telefonsko številko
188.
Text is too long for a phone number
2014-01-23
Vnos je predolg za telefonsko številko
194.
Error parsing regular expression
2014-01-23
Napaka razčlenevanja logičnega izraza
198.
Full search_contacts are not stored in cache. vcards cannot be returned.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato zapisov vcard ni mogoče vrniti.
199.
Query contained unsupported elements
2014-01-23
Poizvedba je vsebovala nepodprte predmete
200.
Invalid Query
2014-01-23
Neveljavna poizvedba
201.
Full search_contacts are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polni podatki za iskanje stikov niso shranjeni v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
203.
Full vcards are not stored in cache. Hence only summary query is supported.
2014-01-23
Polne vizitke vcard niso shranjene v predpomnilniku, zato je podprta le poizvedba po povzetku.
204.
Unable to remove the db file: errno %d
2014-01-23
Datoteke podatkovne zbirke ni mogoče odstraniti: številka napake je %d
245.
Object is out of sync
2014-01-23
Predmet ni usklajen
458.
Synchronizing junk database
2014-01-23
Usklajevanje baze podatkov neželenih sporočil
620.
No destination folder specified
2014-01-23
Ciljna mapa ni določena
621.
Unable to move junk messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti neželenih sporočil
622.
Unable to move deleted messages
2014-01-23
Ni mogoče premakniti izbrisanih sporočil
651.
Error writing to cache stream
2014-01-23
Napaka med pisanjem v predpomnilnik pretoka
672.
Error moving messages
2014-01-23
Napaka pri premikanju sporočil
690.
IMAP server does not support quotas
2014-01-23
Strežnik IMAP ne podpira količinskih omejitev
691.
Error retrieving quota information
2014-01-23
Napaka pridobivanja podatkov količinske omejitve
692.
Search failed
2014-01-23
Iskanje je spodletelo
829.
This option will connect to the NNTP server anonymously, without authentication.
2014-01-23
Ta možnost bo vzpostavila anonimno povezavo s strežnikom NNTP brez vsakršne overitve.
890.
Failed to read From address
2014-01-23
Napaka pri branju naslova pošiljatelja
891.
Message send in offline mode is disabled
2014-01-25
Pošiljanje sporočil v načinu brez povezave, je onemogočeno
893.
Could not parse arguments
2014-01-23
Ni mogoče razčleniti argumentov
1148.
The signing certificate authority is not known.
2014-01-25
Podpisni pooblastitelj potrdil ni poznan.
1187.
Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)
2014-01-25
Pri zahtevanju vaše istovetnosti je pričakovano stanje 200, vrnjeno pa je stanje %d (%s)
1192.
Windows Live Mail
2014-01-25
Pošrta Windows Live
1193.
Yahoo! Calendar
2014-01-25
Koledar Yahoo!