Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 404 results
~
Could not rename '%s': %s
2005-11-07
'%s' yenidən adlandırıla bilmədi: %s
~
Could not lock '%s'
2005-11-07
'%s' qıfıllana bilmədi
~
"%s" expects two arguments
2005-11-07
"%s" 2 arqument gözləyir
~
"%s" expects the first argument to be a string
2005-11-07
"%s"-ə verilən ilk arqument qatar olmalıdır
~
"%s" expects no arguments
2005-11-07
"%s" arqument gözləmir
~
"%s" expects the first argument to be a time_t
2005-11-07
"%s"-ə verilən ilk arqument time_t olmalıdır
~
"%s" expects one argument
2005-11-07
"%s" bir arqument gözləyir
~
Spouse's Name
2005-11-07
Yoldaşının Adı
~
Redirected to Invalid URI
2005-11-07
Səhv URI ünvanına istiqamətləndirilib
~
"%s" expects at least one argument
2005-11-07
"%s" ən az 1 arqument gözləyir
~
"%s" expects the second argument to be an integer
2005-11-07
"%s"-ə verilən ikinci arqument integer olmalıdır
~
"%s" expects all arguments to be strings or one and only one argument to be a boolean false (#f)
2005-11-07
"%s" bütün arqumentlərin qatar olmasını gözləyir
~
Could not rename '%s' to %s: %s
2005-11-07
%s qovluğu %s adı ilə yenidən adlandırıla bilmədi: %s
~
Cannot find certificate for '%s'
2005-11-07
'%s' üçün vəsiqə tapıla bilmir
~
"%s" expects the first argument to be an ISO 8601 date/time string
2005-11-07
"%s"-ə verilən ilk arqument ISO 8601 tarix/saat qatarı olmalıdır
~
"%s" expects the second argument to be a time_t
2005-11-07
"%s"-ə verilən ikinci arqument time_t olmalıdır
~
Tasks
2005-11-07
Vəzifələr
~
The folder name "%s" is invalid because it contains the character "%c"
2005-11-07
"%s" qovluq adı "%c" hərfini daxil etdiyi üçün səhvdir
~
For delivering mail by passing it to the "sendmail" program on the local system.
2005-11-07
Yerli sistemdəki "sendmail" proqramını istifadə edərək məktub göndərmək üçün.
~
"%s" expects the second argument to be a string
2005-11-07
"%s"-ə verilən ikinci arqument qatar olmalıdır
~
Could not lock '%s': protocol error with lock-helper
2005-11-07
'%s' qıfıllana bilmir: lock-helper ilə protokol xətası
~
You need a passphrase to unlock the key for user: "%s"
2005-11-07
Bu istifadəçi üçün açarın qıfılını aşmaq üçün şifrəyə ehtiyacınız var: "%s"
6.
Loading...
2005-11-07
Yüklənir...
7.
Searching...
2005-11-07
Axtarılır...
14.
Unknown error
2005-11-07
Namə'lum xəta
24.
Reconnecting to LDAP server...
2005-11-07
LDAP vericisinə yenidən bağlantı qurulur...
30.
Receiving LDAP search results...
2005-11-07
LDAP axtarış nəticələri alınır...
31.
Error performing search
2005-11-07
Axtarış xətası
34.
Adding contact to LDAP server...
2005-11-07
LDAP vericiyə əlaqə əlavə edilir...
36.
Modifying contact from LDAP server...
2005-11-07
LDAP vericidəki əlaqə təkmilləşdirilir...
37.
Removing contact from LDAP server...
2005-11-07
LDAP vericidən əlaqə silinir...
46.
Unique ID
2005-11-07
Xüsusi ID
49.
Full Name
2005-11-07
Tam Ad
50.
Given Name
2005-11-07
Ad
51.
Family Name
2005-11-07
Soyad
52.
Nickname
2005-11-07
Ləqəb
53.
Email 1
2005-11-07
Epoçt 1
54.
Email 2
2005-11-07
Epoçt 2
55.
Email 3
2005-11-07
Epoçt 3
56.
Email 4
2005-11-07
Epoçt 4
57.
Mailer
2005-11-07
Poçt proqramı
58.
Home Address Label
2005-11-07
Ev Ünvan Etiketi
59.
Work Address Label
2005-11-07
İş Ünvan Etiketi
60.
Other Address Label
2005-11-07
Başqa Ünvan Etiketi
61.
Assistant Phone
2005-11-07
Köməkçi Telefonu
62.
Business Phone
2005-11-07
İş Telefonu
63.
Business Phone 2
2005-11-07
2-ci İş Telefonu
64.
Business Fax
2005-11-07
İş Faksı
65.
Callback Phone
2005-11-07
Geri axtarma Telefonu
66.
Car Phone
2005-11-07
Maşın Telefonu