Translations by Nathan Follens

Nathan Follens has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
~
Can’t find an appropriate command to decompress this type of comic book
2017-10-05
Kan geen passende opdracht vinden om dit type stripboek uit te pakken
1.
File is corrupted
2017-10-05
Bestand is beschadigd
5.
libarchive lacks support for this comic book’s compression, please contact your distributor
2017-10-05
libarchive biedt geen ondersteuning voor de manier waarop dit stripboek is gecomprimeerd, neem contact op met uw leverancier
6.
Can not get local path for archive
2017-10-05
Kan lokaal pad voor archief niet ophalen
76.
Couldn’t save attachment “%s”: %s
2017-10-05
De bijlage ‘%s’ kon niet opgeslagen worden: %s
77.
Couldn’t open attachment “%s”: %s
2017-10-05
De bijlage ‘%s’ kon niet geopend worden: %s
78.
Couldn’t open attachment “%s”
2017-10-05
De bijlage ‘%s’ kon niet geopend worden
110.
Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of the following: • “None”: No page scaling is performed. • “Shrink to Printable Area”: Document pages larger than the printable area are reduced to fit the printable area of the printer page. • “Fit to Printable Area”: Document pages are enlarged or reduced as required to fit the printable area of the printer page.
2017-10-05
Documentpagina's schalen zodat deze op de printerpagina's passen. Kies een van de volgende opties: • ‘Geen’: pagina's worden niet geschaald. • ‘Verkleinen tot afdrukbaar gebied’: Documentpagina's groter dan het afdrukbare gebied worden verkleind zodat deze op een printerpagina passen. • ‘Schalen naar afdrukbaar gebied’: Documentpagina's worden vergroot of verkleind zodat deze op het afdrukbare gebied op een printerpagina passen.
134.
File specifying print settings
2017-10-05
Bestand met instellingen voor afdrukken
138.
The selected printer “%s” could not be found
2017-10-05
Kan de geselecteerde printer ‘%s’ niet vinden
191.
Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2017-10-05
Evince is vrije software; u mag het opnieuw distribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van deze licentie of (zo u wilt) een latere versie.
192.
Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2017-10-05
Evince wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de geïmpliceerde garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.
193.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2017-10-05
U moet een kopie van de GNU General Public License hebben gekregen samen met Evince; zo niet, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
196.
translator-credits
2017-10-05
Tino Meinen Reinout van Schouwen Wouter Bolsterlee Hannie Dumoleyn Justin van Steijn Nathan Follens Meer info over Gnome-NL http://nl.gnome.org
247.
Failed to load remote file.
2017-10-05
Kon bestand op afstand niet laden.
249.
Failed to reload document.
2017-10-05
Kon document niet herladen.
262.
Document contains form fields that have been filled out.
2017-10-05
Het document bevat ingevulde formuliervelden.
263.
Document contains new or modified annotations.
2017-10-05
Het document bevat nieuwe of gewijzigde annotaties.
264.
Reload document “%s”?
2017-10-05
Document ‘%s’ herladen?
265.
If you reload the document, changes will be permanently lost.
2017-10-05
Als u het document opnieuw laadt, zullen wijzigingen definitief verloren gaan.
266.
Reload
2017-10-05
Herladen
268.
If you don’t save a copy, changes will be permanently lost.
2017-10-05
Als u geen kopie van het document opslaat, zullen wijzigingen definitief verloren gaan.
280.
Don’t show this message again
2017-10-05
Dit bericht niet meer tonen
281.
Unable to launch external application.
2017-10-05
De externe toepassing kon niet geopend worden.
283.
Couldn’t find appropriate format to save image
2017-10-05
Kon geen geschikt bestandstype voor opslaan van afbeelding vinden
305.
GNOME Document Viewer
2017-10-05
Gnome documentweergave
361.
Opening, closing, saving and printing
2017-10-05
Openen, sluiten, opslaan en afdrukken