Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
73.
Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. Deprecated.
2012-08-15
Użyj motywu Adium, jeśli jest on używany do chatu. Przestarzały.
152.
Authentication failed for account <b>%s</b>
2012-08-15
Uwierzytelnianie nie powiodło się dla konta <b>% s </ b>
165.
Invalid contact ID
2012-08-15
Błędne połączenie z ID
392.
<b>Current message: %s</b> <small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>
2012-08-15
<b>Obecny komunikat: %s</b> <small><i>Naciśnij Enter aby przejść do nowego komunikatu albo Esc aby usunąć.</i></small>
655.
Failed to list rooms
2012-08-15
Błąd wykazu pokoi
662.
Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account&apos;s server
2012-08-15
Wprowadź serwer udostępniający pokój, lub pozostaw puste, jeśli pokój jest na bieżącym serwerze
689.
Show groups
2012-08-15
Pokaż grupy
690.
Show account balances
2012-08-15
Pokaż aktualne konto
737.
Top up account
2012-08-15
Góra konta
750.
_Rooms
2012-08-15
_Pokoje
753.
_Manage Favorites
2012-08-15
_Zmiana Ulubionych
765.
Please enter your account details
2012-08-15
Wpisz dane Twego konta
766.
Edit %s account options
2012-08-15
Edycja %s opcji konta