Browsing Nepali translation

4 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
स्थापनाको एउटा चरण सफल हुन सकेन । तपाईँ मुख्य मेनुबाट फेरि त्यो चरण रोज्न अथवा यो चरणलाई छोडर र अन्य कुनै चरण रोज्न सक्नुहुनेछ । असफल भएको चरण यस प्रकार छ: ${ITEM}
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
स्थापना चरण असफल भयो । तपाईँले असफल वस्तुहरुलाई मुख्य मेनुबाट फेरि चलाउनका लागि कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई त्याग्नुहोस् र अन्य केहि रोज्नुहोस् । असफलता चरण यो हो: ${ITEM}
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:3001
4 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.