Browsing Nepali translation

1728 of 1729 results
1728.
Your boot partition is not located on the first primary partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use your first primary partition as a boot partition.
Type: boolean
Description
:sl4:
तपाईँको बुट पार्टिसन मुख्य हार्ड डिस्कको पहिलो पार्टिसनमा छैन । तपाईँको कम्प्युटर बुट हुनको लागि त्यो हुनु आवश्यक छ । कृपया पछाडि गएर मुख्य हार्ड डिस्कको पहिलो पार्टिसनलाई बुट पार्टिसनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:11001
1728 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.