Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
413 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
स्थापनाको एउटा चरण सफल हुन सकेन । तपाईँ मुख्य मेनुबाट फेरि त्यो चरण रोज्न अथवा यो चरणलाई छोडर र अन्य कुनै चरण रोज्न सक्नुहुनेछ । असफल भएको चरण यस प्रकार छ: ${ITEM}
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
स्थापना चरण असफल भयो । तपाईँले असफल वस्तुहरुलाई मुख्य मेनुबाट फेरि चलाउनका लागि कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई त्याग्नुहोस् र अन्य केहि रोज्नुहोस् । असफलता चरण यो हो: ${ITEM}
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
स्थापना गर्ने चरण रोज्नुहोस्:
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
एउटा स्थापना चरण रोज्नुहोस् :
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
यो स्थापना चरण पहिल्यै पूरा गरिनुपर्ने एक वा बढी अन्य चरणहरुमा निर्भर गर्दछ ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
यो स्थापना चरण एउटा अथवा अरू अन्य चरणहरुमा निर्भर गर्दछ जुन अहिले सम्म गरिएको छैन ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
असामान्य
Translated by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
उच्च
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
मध्यम
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
न्यून
Translated by sarojdhakal on 2013-04-30
Reviewed by sarojdhakal on 2015-10-11
In upstream:
कम
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
योभन्दा थोरै प्राथमिकता भएका प्रश्नलाई मनतब नगर्ने:
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
प्राथमिकताको कमको आधारमा प्रश्नहरू उपेक्षा गर्नुहोस्:
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
कन्फिगरेशनका लागि debconf प्रयोग गर्ने प्याकेजहरूले तपाईँलाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । तपाईँलाई उच्च र निश्चित प्राथमिकता भएको प्रश्नहरू मात्र देखाइन्छन् । बाँकी सबै कम महत्वपूर्ण प्रश्नहरू देखाइँदैनन् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
कन्फिगरेशनका लागि debconf प्रयोग गर्ने प्याकेजहरूले तपाईँलाई सोध्न सकने प्रश्नहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । तपाईँलाई उच्च र निश्चित प्राथमिकता भएको प्रश्नहरू मात्र देखाइयो, सबै कम महत्वपूर्ण प्रश्नहरू छोडियो ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
तपाईँले कम्तिमा हेर्न चाहने प्राथमिकताको प्रश्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
- 'असामान्य' ती कुराहरूको लागि हो जसले सिस्टम बिगार्न सक्छन् ।
- 'उच्च' ती कुराहरूको लागि हो जसमा पर्याप्त पूर्वनिर्धारित उत्तरहरू छैनन् ।
- 'मध्यम' ती सामन्य कुराहरूको लागि हो जसमा पर्याप्त पूर्वनिर्धारित उत्तरहरू छन् ।
- 'कम' ती सानातिना कुराहुरको लागि हो जसमा भएका पुर्वनिर्धारणहरुले
प्राय: सबै अवस्थामा काम गर्छन् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
In upstream:
तपाईँले हेर्न चाहनु भएको कम प्राथमिकताको प्रश्न तपाईँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
- असामान्य त्यो वस्तुहरुका लागि हो जसले प्रयोगकर्ता अवरोध बिना प्रणालीलाई
विच्छेद गर्ने सम्भावना छ ।
- उच्च त्यो वस्तुहरुका लागि हो जो सँग यथोचित पूर्वनिर्धारणहरू हुदैन ।
- मध्यम त्यो सामन्य वस्तुहरुका लागि हो जो सँग यथोचित पूर्वनिर्धारणहरू छन् ।
- कम त्यो तुच्छ वस्तुहरुका लागि हो जो सँग केसहरुको गहिरो बहुसंख्यामा काम गर्ने
पूर्वनिर्धारणहरू छन् ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
413 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arjan KC, Arjun Gautam, Bikram Lal Shrestha, Colin Watson, Himal Baral, Nabin Gautam, Nj Subedi, Prajjwol, Rabi Poudyal, Roshan, Sanjog Sigdel, Shiva Pokharel, Shiva Prasad Pokharel, Shyam Krishna Bal, manishdangol, sarojdhakal.