Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
1120 of 1729 results
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
योभन्दा थोरै प्राथमिकता भएका प्रश्नलाई मनतब नगर्ने:
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
प्राथमिकताको कमको आधारमा प्रश्नहरू उपेक्षा गर्नुहोस्:
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
कन्फिगरेशनका लागि debconf प्रयोग गर्ने प्याकेजहरूले तपाईँलाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । तपाईँलाई उच्च र निश्चित प्राथमिकता भएको प्रश्नहरू मात्र देखाइन्छन् । बाँकी सबै कम महत्वपूर्ण प्रश्नहरू देखाइँदैनन् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
कन्फिगरेशनका लागि debconf प्रयोग गर्ने प्याकेजहरूले तपाईँलाई सोध्न सकने प्रश्नहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । तपाईँलाई उच्च र निश्चित प्राथमिकता भएको प्रश्नहरू मात्र देखाइयो, सबै कम महत्वपूर्ण प्रश्नहरू छोडियो ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
तपाईँले कम्तिमा हेर्न चाहने प्राथमिकताको प्रश्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
- 'असामान्य' ती कुराहरूको लागि हो जसले सिस्टम बिगार्न सक्छन् ।
- 'उच्च' ती कुराहरूको लागि हो जसमा पर्याप्त पूर्वनिर्धारित उत्तरहरू छैनन् ।
- 'मध्यम' ती सामन्य कुराहरूको लागि हो जसमा पर्याप्त पूर्वनिर्धारित उत्तरहरू छन् ।
- 'कम' ती सानातिना कुराहुरको लागि हो जसमा भएका पुर्वनिर्धारणहरुले
प्राय: सबै अवस्थामा काम गर्छन् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
In upstream:
तपाईँले हेर्न चाहनु भएको कम प्राथमिकताको प्रश्न तपाईँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
- असामान्य त्यो वस्तुहरुका लागि हो जसले प्रयोगकर्ता अवरोध बिना प्रणालीलाई
विच्छेद गर्ने सम्भावना छ ।
- उच्च त्यो वस्तुहरुका लागि हो जो सँग यथोचित पूर्वनिर्धारणहरू हुदैन ।
- मध्यम त्यो सामन्य वस्तुहरुका लागि हो जो सँग यथोचित पूर्वनिर्धारणहरू छन् ।
- कम त्यो तुच्छ वस्तुहरुका लागि हो जो सँग केसहरुको गहिरो बहुसंख्यामा काम गर्ने
पूर्वनिर्धारणहरू छन् ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
उदाहरणका लागि, यो प्रश्न मध्यम प्राथमिकताको हो, र यदि तपाईँको प्राथमिकता पहिल्यै 'उच्च' वा 'असामान्य' भएको भए तपाईँले यो प्रश्न देख्नुहुने थिएन ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
उदाहरणका लागि, यो प्रश्न मध्यम प्राथमिकताको हो, र यदि तपाईँको प्राथमिकताहरू पहिल्यै उच्च र असामान्य छ भने, तपाईँले यो प्रश्न हेर्न पाउनुहुन्न ।
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
debconf प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुहोस्
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
16.
Continue
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
जारी राख्ने
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
निरन्तरता दिनुहोस्
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
17.
Go Back
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
पछाडि जानुहोस्
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
पछाडी जानुहोस्
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2007-09-25
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:2001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:2001
18.
Yes
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
हो
Translated by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:3001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:3001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:1001 ../cdebconf-text-udeb.templates:6001
19.
No
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
होइन
Translated by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:4001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:4001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:2001 ../cdebconf-text-udeb.templates:7001
20.
Cancel
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: select
Choices
These are choices of actions so this is, at least in English,
an infinitive form
:sl2:
रद्द गर्ने
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-04
In upstream:
रद्द गर्नुहोस्
Suggested by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:5001 ../net-retriever.templates:1001
1120 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arjan KC, Arjun Gautam, Bikram Lal Shrestha, Colin Watson, Himal Baral, Nabin Gautam, Nj Subedi, Prajjwol, Rabi Poudyal, Roshan, Sanjog Sigdel, Shiva Pokharel, Shiva Prasad Pokharel, Shyam Krishna Bal, manishdangol, sarojdhakal.