Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
17211729 of 1729 results
1721.
The test of the file system with type u-boot in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found uncorrected errors.
Type: boolean
Description
:sl4:
${DEVICE} को #${PARTITION} पार्टिसनमा यु-बुट फाइल प्रणालीको जाँच गर्दा नसच्चाइएका त्रुटिहरू भेटिए ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:2001
1722.
If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the partition will not be used at all.
Type: boolean
Description
:sl4:
यदि तपाईँ विभाजन मेनुमा फर्किनु हुन्न र यी त्रुटिहरू सुधार्नु हुन्छ भने, विभाजन सबैमा प्रयोग हुने छैन ।
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-09-07
Located in ../partman-uboot.templates:2001
1723.
The u-boot file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed.
Type: error
Description
:sl4:
${DEVICE} को #${PARTITION} पार्टिसनमा यु-बुट फाइल प्रणाली बनाउन सकिएन ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:3001
1724.
No mount point is assigned for the u-boot file system in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}.
Type: boolean
Description
:sl4:
${DEVICE} को #${PARTITION} पार्टिसनमा यु-बुट फाइल प्रणालीको लागि कुनै माउन्ट प्वाइन्ट लागु गर्न सकिएन ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:4001
1725.
uboot
Type: text
Description
:sl4:
File system name (untranslatable in many languages)
Type: text
Description
:sl4:
Short file system name (untranslatable in many languages)
यु-बुट
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:7001 ../partman-uboot.templates:9001
1726.
u-boot file system
Type: text
Description
:sl4:
File system name
यु-बुट फाइल प्रणाली
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:8001
1727.
Your boot partition has not been configured with the u-boot file system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use the u-boot file system.
Type: boolean
Description
:sl4:
तपाईँको बुट पार्टिसन यु-बुट फाइल प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको छैन । तपाईँको कम्प्युटर बुट हुनको लागि त्यो गर्न आवश्यक छ । कृपया पछाडि गएर यु-बुट फाइल प्रणाली छान्नुहोस् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:10001
1728.
Your boot partition is not located on the first primary partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use your first primary partition as a boot partition.
Type: boolean
Description
:sl4:
तपाईँको बुट पार्टिसन मुख्य हार्ड डिस्कको पहिलो पार्टिसनमा छैन । तपाईँको कम्प्युटर बुट हुनको लागि त्यो हुनु आवश्यक छ । कृपया पछाडि गएर मुख्य हार्ड डिस्कको पहिलो पार्टिसनलाई बुट पार्टिसनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:11001
1729.
Your root partition is not a primary partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use a primary partition for your root partition.
Type: boolean
Description
:sl4:
तपाईँको root पार्टिसन हार्ड डिस्कको मुख्य पार्टिसन होइन । तपाईँको कम्प्युटर बुट हुनको लागि त्यो हुनु आवश्यक छ । कृपया पछाडि गएर हार्ड डिस्कको मुख्य पार्टिसनलाई root पार्टिसनको रूपमा छान्नुहोस् ।
Translated and reviewed by Nj Subedi on 2015-11-05
Located in ../partman-uboot.templates:12001
17211729 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arjan KC, Arjun Gautam, Bikram Lal Shrestha, Colin Watson, Himal Baral, Nabin Gautam, Nj Subedi, Prajjwol, Rabi Poudyal, Roshan, Sanjog Sigdel, Shiva Pokharel, Shiva Prasad Pokharel, Shyam Krishna Bal, manishdangol, sarojdhakal.