Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
514 of 1729 results
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Dewiswch gam gosod:
Translated and reviewed by Ciarán on 2013-01-13
In upstream:
Dewiswch cam gosod:
Suggested by Jonathan Price on 2009-03-10
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Mae'r cam gosod hwn yn dibynnu ar gam neu gamau eraill nad ydynt wedu eu cyflawni eto.
Translated and reviewed by Ciarán on 2013-01-13
In upstream:
Mae'r cam gosod yma yn ddibynnu ar gam neu camau arall nad ydynt wedi eu cyflawni eto.
Suggested by Jonathan Price on 2009-03-10
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
hanfodol
Translated and reviewed by Dafydd Harries on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
uchel
Translated and reviewed by Dafydd Harries on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
canolig
Translated and reviewed by Dafydd Harries on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
isel
Translated and reviewed by Dafydd Harries on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Anwybyddwch gwestiynau gyda blaenoriaeth sy'n llai na:
Translated and reviewed by Ciarán on 2013-01-13
In upstream:
Anwybyddwch cwestiynau gyda blaenoriaeth llai na
Suggested by Jonathan Price on 2009-03-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu'r cwestiynau y gallent eu gofyn i chi. Dim ond cwestiynau gyda blaenoriaeth benodedig neu'n uwch sy'n cael eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
Translated and reviewed by Ciarán on 2013-01-13
In upstream:
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu y cwestiynau maent yn gofyn. Dim ond cwestiynau gyda rhyw flaenoriaeth penodedig neu uwch a gaiff eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
Suggested by Dafydd Harries on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Gallwch ddewis y cwestiwn blaenoriaeth isaf rydych chi eisiau ei weld:
- mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau sy'n system mwy na thebyg
os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd.
- mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb ragosodiad rhesymol.
- mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol.
- mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad fydd yn
gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
Translated and reviewed by Ciarán on 2013-01-13
In upstream:
Gallwch ddewis y blaenoriaeth cwestiwn isaf rydych chi eisiau ei weld:
- mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau a wnaiff dorri system mwy na thebyg
os nad yw'r defnyddwir yn ymyrryd.
- mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb rhagosodiad rhesymol.
- mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol.
- mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad a fydd yn
gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
Suggested by Dafydd Harries on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth ganolig, ac os oedd eich blaenoriaeth chi eisoes yn 'uchel' neu 'hanfodol', ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
Translated and reviewed by Ciarán on 2013-01-13
In upstream:
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth canolog, ac os oedd eich blaenoriaeth chi yn 'uchel' neu 'hanfodol' eisioes, ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
Suggested by Dafydd Harries on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
514 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ben Brunt, Cadan ap Tomos, Christopher Griffiths, Ciaran Crocker, Ciarán, Dafydd Harries, David Jones, Eoin Mahon, Fergus Elliott, Iwan Smith, Jonathan Price, Mark Jones, Rhoslyn Prys, Rockworld, UbuntuFanatic, danielt998, kingmonkey.