Translations by UbuntuFanatic

UbuntuFanatic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
18.
Yes
2011-04-13
Ydw
19.
No
2011-04-13
Dim
135.
Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either).
2011-04-13
Dewiswch main y ffont am y consol Linux os gwelwch yn dda. Gall cyfanrhifau syml sy'n cyfateb i ffontiau gael ei defnyddio gyda pob gyrrwr consol. Mae'r rhif yna yn cynrychioli taldra'r ffont (y nifer o linellau sgan). Ar y naill llaw, gall y ffont gael ei cynrychioli fel TALDRAxLLED; er hynny, mae manylebau ffont cyfryw angen y pecyn consol kbd (dim console-tools) a framebuffer (a nid yw'r gyrrwr cnewyllyn RadeonFB am framebuffer yn cynorthwyo nhw chwaith).
158.
Caps Lock
2011-04-13
Capiau Chlo
193.
On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use the Control+period combination as a Compose key.
2011-04-13
Ar y peiriant destun nid yw'r allwedd Cyfansoddi yn gweithio ym modd Unicode. Os nad yw ym modd Unicode, dim ots beth ydych yn ei ddewis yma, gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfuniad Control+atalnod llawn fel allwedd Cyfansoddi.
1078.
Use software from the "partner" repository?
2011-04-13
Arfer feddalwedd chan 'r partner repository?