Translations by Dafydd Harries

Dafydd Harries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1168 results
1.
Ubuntu installer main menu
2006-03-17
Prif ddewislen sefydlydd Ubuntu
2006-03-17
Prif ddewislen sefydlydd Ubuntu
2006-03-17
Prif ddewislen sefydlydd Ubuntu
2006-03-17
Prif ddewislen sefydlydd Ubuntu
2.
Choose the next step in the install process:
2006-03-17
Dewiswch y cam nesaf yn y broses sefydlu:
2006-03-17
Dewiswch y cam nesaf yn y broses sefydlu:
2006-03-17
Dewiswch y cam nesaf yn y broses sefydlu:
2006-03-17
Dewiswch y cam nesaf yn y broses sefydlu:
3.
Installation step failed
2006-03-17
Methodd cam sefydlu.
2006-03-17
Methodd cam sefydlu.
2006-03-17
Methodd cam sefydlu.
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2006-03-17
Methodd cam sefydlu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, ei hepgor, neu ddewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
2006-03-17
Methodd cam sefydlu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, ei hepgor, neu ddewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
2006-03-17
Methodd cam sefydlu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, ei hepgor, neu ddewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
2006-03-17
Methodd cam sefydlu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, ei hepgor, neu ddewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2006-03-17
Dewiswch gam sefydlu:
2006-03-17
Dewiswch gam sefydlu:
2006-03-17
Dewiswch gam sefydlu:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2006-03-17
Mae'r cam sefydlu yma yn dibynnu ar un neu fwy cam arall nid ydynt wedi eu cyflawni eto.
2006-03-17
Mae'r cam sefydlu yma yn dibynnu ar un neu fwy cam arall nid ydynt wedi eu cyflawni eto.
2006-03-17
Mae'r cam sefydlu yma yn dibynnu ar un neu fwy cam arall nid ydynt wedi eu cyflawni eto.
7.
critical
2006-09-07
hanfodol
8.
high
2006-09-07
uchel
9.
medium
2006-09-07
canolig
10.
low
2006-09-07
isel
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2006-03-17
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu y cwestiynau maent yn gofyn. Dim ond cwestiynau gyda rhyw flaenoriaeth penodedig neu uwch a gaiff eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
2006-03-17
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu y cwestiynau maent yn gofyn. Dim ond cwestiynau gyda rhyw flaenoriaeth penodedig neu uwch a gaiff eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
2006-03-17
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu y cwestiynau maent yn gofyn. Dim ond cwestiynau gyda rhyw flaenoriaeth penodedig neu uwch a gaiff eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
2006-03-17
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu y cwestiynau maent yn gofyn. Dim ond cwestiynau gyda rhyw flaenoriaeth penodedig neu uwch a gaiff eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2006-09-07
Gallwch ddewis y blaenoriaeth cwestiwn isaf rydych chi eisiau ei weld: - mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau a wnaiff dorri system mwy na thebyg os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd. - mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb rhagosodiad rhesymol. - mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol. - mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad a fydd yn gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
2006-09-07
Gallwch ddewis y blaenoriaeth cwestiwn isaf rydych chi eisiau ei weld: - mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau a wnaiff dorri system mwy na thebyg os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd. - mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb rhagosodiad rhesymol. - mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol. - mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad a fydd yn gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
2006-09-07
Gallwch ddewis y blaenoriaeth cwestiwn isaf rydych chi eisiau ei weld: - mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau a wnaiff dorri system mwy na thebyg os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd. - mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb rhagosodiad rhesymol. - mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol. - mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad a fydd yn gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
2006-03-17
Gallwch ddewis y blaenoriaeth cwestiwn isaf rydych chi eisiau ei weld: - mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau a wnaiff dorri system mwy na thebyg os nad yw'r defnyddwir yn ymyrryd. - mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb rhagosodiad rhesymol. - mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol. - mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad a fydd yn gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2006-03-17
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth canolog, ac os oedd eich blaenoriaeth chi yn 'uchel' neu 'hanfodol' eisioes, ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
15.
Change debconf priority
2006-03-17
Newid blaenoriaeth debconf
16.
Continue
2006-03-17
Mynd ymlaen
17.
Go Back
2006-03-17
Mynd yn ôl
18.
Yes
2006-03-17
Ie
19.
No
2006-03-17
Na
20.
Cancel
2006-03-17
Diddymu
24.
LTR
2006-03-23
LTR
2006-03-17
Lithwania
25.
Screenshot
2006-03-23
Sgrînlun
26.
Screenshot saved as %s
2006-03-23
Cadwyd y sgrînlun fel %s
27.
!! ERROR: %s
2006-03-17
!! GWALL: %s
28.
KEYSTROKES:
2006-03-17
BYSELLWASGIADAU:
29.
Display this help message
2006-03-17
Dangos y neges cymorth hwn
30.
Go back to previous question
2006-03-17
Mynd yn ôl i'r cwestiwn blaenorol
31.
Select an empty entry
2006-03-17
Dewis cofnod gwag
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2006-03-17
Cwestiwn: '%c' ar gyfer cymorth, rhagosodiad=%d>