Translations by Ciaran Crocker

Ciaran Crocker has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
63.
System locale:
2013-06-13
Locale y system:
64.
Select the default locale for the installed system.
2013-06-13
Dewiswch y locale diofyn am y system gosod.
89.
Country to base default locale settings on:
2013-06-13
Gwlad i sylfaenu'r dewisiadau locale diofyn ar:
90.
There is no locale defined for the combination of language and country you have selected. You can now select your preference from the locales available for the selected language. The locale that will be used is listed in the second column.
2013-06-13
Does yna ddim unrhyw locale ei ddiffinio ar gyfer y cyfuniad o iaith a gwlad a ddewiswyd gennych. Erbyn hyn, gallwch ddewis orau gennych o locales ar gael ar gyfer iaith a dewiswyd. Mae'r locale a ddefnyddwyd yn cael ei restru yn yr ail golofn.
91.
There are multiple locales defined for the language you have selected. You can now select your preference from those locales. The locale that will be used is listed in the second column.
2013-06-13
Mae yna mwy nag un locale wedi' ddifinio ar gyfer y iaith yr ydych wedi dewis. Fe allech chi nawr dewis eich dewis o'r locales hynny. Mae'r locale a ddefnyddwyd yn cael ei restru yn yr ail golofn.
150.
The default value for the keyboard layout is XKBLAYOUT="${XKBLAYOUT}" and XKBVARIANT="${XKBVARIANT}". This default value is based on the currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf.
2013-06-13
Mae'r cynllun bysellfwrdd diofyn yn XKBLAYOUT="${XKBLAYOUT}" a XKBVARIANT="${XKBVARIANT}". Mae'r werth ddiofyn yn seiliedig ar yr iaith/rhanbarth wedi' ddiffinio un /etc/X11/xorg.conf.
153.
The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard are defined as XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
2013-06-13
Mae'r opsiynnau bysellfwrdd ar y foment wedi' ddifinio yn y ffeil cyfluniad /etc/default/keyboard yw XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
154.
If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options will be asked.
2013-06-13
Os ddewiswch chi i cadw'r opsiynnau hyn, ni fydd unrhyw cwestiynnau am yr opsiynau bysellfwrdd yn cael ei ofyn.
155.
Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?
2013-06-13
Cadw opsiynnau bysellfwrdd diofyn (${XKBOPTIONS})?
288.
Driver needed for your disk drive:
2011-06-14
Angen gyrrwr am eich gyriant caled:
531.
Multipath %s (partition #%s)
2011-06-14
Multipath %s (partition #%s)