Translations by Christopher Griffiths

Christopher Griffiths has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
157.
If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be asked.
2016-01-22
Os dewiswch ei gadw, ni cheir gwestiynau am y bysellfwrdd eu gofyn
184.
The default for the keyboard layout
2016-01-22
Cynllun bysellfwrdd diofyn
188.
Key to function as AltGr:
2016-01-22
Bysell i weithredu fel AltGr
194.
Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?
2016-01-22
Defnyddio Ctrl+Alt+Backspace er mwyn terfynu'r gweinydd X?
195.
By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing. If you want it can be used to terminate the X server.
2016-10-12
Yn ddiofyn, ni fydd y cyfuniad Ctrl+Alt+Backspace yn gwneud dim. Os dymunwch, gall cael ei ddefnyddio i derfynu'r gweinydd X.
199.
Brazilian (ABNT2 layout)
2016-10-12
Brasiliaidd (cynllun ABNT2)
200.
Brazilian (EUA layout)
2016-10-12
Brasiliaidd (cynllun EUA)
267.
Please insert a suitable CD to continue with the installation.
2009-09-07
Mewnosodwch CD Debian er mwyn parhau gyda'r sefydliad os gwelwch yn dda.
288.
Driver needed for your disk drive:
2009-09-07
1064.
Use contrib software?
2009-09-07
Defnyddio meddalwedd "contrib"?
1126.
Cleaning up...
2009-09-07
Clirio i fyny...