Translations by Ben Brunt

Ben Brunt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
193.
On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use the Control+period combination as a Compose key.
2010-07-01
Ar y peiriant destun nid yw'r allwedd Cyfansoddi yn gweithio ym modd Unicode. Os nad yw ym modd Unicode, dim ots beth ydych yn ei ddewis yma, gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfuniad Control+atalnod llawn fel allwedd Cyfansoddi.
273.
Tune CD-ROM drive parameters with hdparm?
2010-07-01
Tiwnio paramedrau'r gyrriant CD-ROM gyda hdparm?