Browsing Azerbaijani translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Azerbaijani guidelines.
1120 of 1729 results
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Prioritedinin göstərilmizdən az olan sualları göstərmə:
Translated and reviewed by Rashid Aliyev on 2011-04-03
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Debconf köməyi ilə quraşdırılan paketlərdə istifadəçiyə suallar əhəmiyyətinə görə müxtəlifdir. Sizə daha vacib suallar veriləcəkdir, digər az əhəmiyyətli suallar isə ötürüləcəkdir
Translated by Kheyyam on 2012-02-13
Reviewed by Arzu Huseynov on 2012-04-15
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Aşağı səviyyəli görmək istədiyiniz sualları seçə bilərsiniz:
- 'kritik' - sualları hansılar ki, sistemi sıradan çıxara bilər
---- istifadəçi müdaxiləsi olmadan
- 'yüksək' - sualları hansılar ki, cavabları əsas variant kimi hesab edilə bilməyəcək elementlər üçün
- 'orta' - sualları hansılar ki, cavabları əsas variant kimi hesab edilə biləcək elementlər üçün
- 'aşağı' - sualları hansılar ki, cavabları əksər hallarda əsas variant kimi
hesab edilə bilər
Translated and reviewed by Arzu Huseynov on 2012-04-29
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Məsələn, bu sual orta öncəliyə sahibdir və sizin sualınız `yüksək` və ya `kritik` olsaydı , siz bu sualı görə bilməzdiniz.
Translated and reviewed by Arzu Huseynov on 2012-04-28
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
DebConf prioriteini dəyişmək
Translated and reviewed by Rashid Aliyev on 2011-04-03
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
16.
Continue
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Davam Et
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-05-27
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
17.
Go Back
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Geri Qayıt
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-05-27
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:2001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:2001
18.
Yes
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Bəli
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-05-27
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:3001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:3001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:1001 ../cdebconf-text-udeb.templates:6001
19.
No
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
Type: text
Description
:sl4:
Xeyir
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-05-27
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:4001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:4001 ../cdebconf-slang-udeb.templates:2001 ../cdebconf-text-udeb.templates:7001
20.
Cancel
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
:sl1:
#-#-#-#-#  templates.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
Type: select
Choices
These are choices of actions so this is, at least in English,
an infinitive form
:sl2:
Ləğv et
Translated and reviewed by Emin Mastizada on 2014-01-06
Located in ../cdebconf-newt-udeb.templates:5001 ../net-retriever.templates:1001
1120 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Azerbaijani Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arzu Huseynov, Elvin Haci, Emin Mastizada, Ismayil Aghayev, Kheyyam, Metin Amiroff, Nicat Məmmədov, Orkhan Guliyev, Rashad Asgarbayli, Rashid Aliyev, Teymur Huseynov, Turan, knulp haller, İlkin Fleydanlı.